4 min read

Deloitte med viktige bidrag i Oslos korona-håndtering: - Har føltes ekstremt meningsfylt

Fra korona-alarmen gikk i Norge i februar 2020, tok det ikke mange ukene før Deloitte var tett på jobben Oslo kommune gjorde for å håndtere situasjonen.

- Det har føltes ekstremt meningsfylt, samtidig som det for mange har vært et prosjekt med mye arbeid. Det er flere som sier at de aldri har bidratt så mye i et prosjekt, men at de heller ikke har hatt det så gøy og fått så gode tilbakemeldinger, sier Marthe Westgaard Andresen som har spilt en sentral rolle i prosjektet fra første dag.

- Deloitterne har nok opplevd å være mer operative enn det som er vanlig. Det å være med på noe som føles så meningsfylt, har bidratt til at medarbeidere har lagt sjelen sin i det for å gjøre det så bra som mulig. Det er blitt jobbet hardt og i mange timer for å få dette til å gå rundt, sier Jan Erik Tveiten, partner i Deloitte.

- Det at alle har følt at de har vært med på noe viktig, hvor en raskt ser effektene i samfunnet av eget arbeid, har vært en stor motivasjonsfaktor for teamet, bekrefter kundeansvarlige Frode Sivertsen.

Tett på ulike deler av pandemihåndteringen

Med sin fagkompetanse var Marthe tidlig inne som medisinskfaglig rådgiver for Oslo kommune. Hun fikk der bistå med opprettelsen av det agile tverrfaglige arbeidet knyttet til tjenesteutvikling innen smittesporing og utvikling av digitale verktøy for arbeidet.

Etter hvert ble det bestemt at hver kommune i Norge til enhver tid skulle ha kapasitet til å kunne teste fem prosent av kommunens innbyggere i løpet av en uke. Deloitte ble i dette arbeidet en samarbeidspartner for Helseetaten, som fikk ansvaret for å sørge for å få på plass denne kapasiteten i Oslo.

- Dette prosjektet har vist hvor viktig kommunens og bydelenes bidrag har vært i pandemibekjempelsen. Vi er stolte som har fått være med på å bidra til at Helseetaten har realisert TISK-strategien i det som har vært et stadig skiftende landskap, sier Frode.

Prosjektteamet fra Deloitte har bistått med mye forskjellig. Skulder til skulder med Helseetaten har det å bygge opp en velfungerende prosjektrigg for hele tjenestespekteret vært sentralt. Etterlevelse av TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene), etterlevelse av nasjonale føringer, utvikling av arbeidsmetodikk i alle byens bydeler, erfaringsutveksling, gjennomføring av vaksinering og målrettet arbeid for å nå sårbare grupper med informasjon er bare noe av det Deloitte har bistått med.

Alle er ikke i samme båt – men i samme storm

I Oslo ble det tidlig klart at det var utfordrende å nå frem til minoriteter og sårbare grupper. Marthe understreker at det var et komplekst arbeid.

– Jeg synes det var en kommunelege som sa det godt på radio: Vi hører ofte at vi «sitter i samme båt». Men det er ikke helt korrekt. Vi sitter i den samme stormen, men båtene våre er helt ulike. Noen har store, trygge yachter med komfort og god ballast. Andre har små trebåter som lekker – de har ikke samme verktøykasse å lene seg på. Da blir det ekstra viktig med en respektfull og nyansert tilnærming.

Marthe Westgaard Andresen, Senior Manager i Deloitte

Tatt i bruk analyseverktøy

Prosjektteamet i Deloitte er imponert over jobben Helseetaten og Oslo kommune har gjort det siste halvannet året. En forverret situasjon i Oslo hadde vært ensbetydende med en mer dramatisk situasjon nasjonalt.

- Vår rolle i dette har vært å støtte i bakgrunnen og stå skulder ved skulder med Helseetaten. Det har ikke vært et isolert, konsulentdrevet prosjekt. Vi har hele veien stått ved og bak Helseetaten som et supplement og hjulpet til slik at de har kunnet jobbe tverrfaglig og målrettet innenfor gode strategier, planer og styringsstrukturer, sier Marthe. Helseetaten har jobbet utrolig godt med å få opp styringsdata og innsikt i pandemihåndteringen, understreker hun.

Bistand til utvikling og implementeringen av analyseverktøyet Power BI trekkes frem som en vellykket del av prosjektet.

- Her er det nå bygget opp detaljerte og omfattende oversikter over testing, sporing og vaksine. Kommunen fått opp gode data å styre ut fra gjennom pandemien, sier Jan Erik.

Stor variasjon i arbeidsoppgaver

Det at det hele tiden er blitt arbeidet i et landskap hvor så mye er nytt og ukjent, har også deloitterne i prosjektteamet fått merke.

- Våre konsulenter har jo også stått i beredskap i perioder hvor de ikke har hatt så mye å gjøre. Da har alle vært utrolig fleksible i hvilke andre oppgaver de har kunnet tatt på seg, slik at vi har kunnet komme oss raskt opp i høy arbeidsintensitet når kommunen har trykket på den røde knappen. Plutselig har det vært behov for mange ressurser, være seg på alt fra utarbeidelse av strategi- og handlingsplaner til analyse og operativ oppfølging av TISK-arbeidet, sier Marthe.

Gjennom høsten 2021 har Deloitte jobbet sammen med Helseetaten for å innhente læringspunkter fra det siste halvannet året. Det skal ende i en anbefaling for hvordan fremtidens smittevern bør se ut.

– Oslo har håndtert pandemien svært bra, og alle tar med seg mye lærdom fra dette. Vi er takknemlige for hva vi har fått være med på og verdsetter samarbeidet med Helseetaten høyt.

Frode Sivertsen, Director i Deloitte

Share this insight

Currently reading

Deloitte med viktige bidrag i Oslos korona-håndtering: - Har føltes ekstremt meningsfylt

Read more Impact stories