4 min read

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Deloitte ønsker å være en synlig samfunnsaktør innen inkludering, og for åpenhet om LGBT+ - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre identiteter. Deloitte vil ikke tolerere at folk som bryter med kjønnsstereotypene opplever hets, diskriminering eller begrenset frihet. Deloitte ønsker derfor å markere viktigheten av at alle skal kunne være sitt autentiske jeg, både i samfunnet og på arbeidsplassen.

Deloitte har engasjert seg på dette området for å skape gode holdninger og en god omgangsform internt, men også for å være en stemme i det offentlige rom og bidra til å utvikle samfunnet i en mer inkluderende retning. Selv om vi ikke nødvendigvis snakker om vår seksualitet på jobb, snakker vi om våre liv. Resultatet av en ikke-inkluderende kultur er at noen medarbeidere ikke tør å være seg selv på jobb, et sted hvor vi tilbringer en betydelig del av våre liv. Det å føle en trygghet for å være den man er, frigjør energi og engasjement.

Deloitte deltar i markeringer og er aktive i organisasjoner som fremmer inkludering av LGBT+ i samfunn og arbeidsliv. Vi arbeider samtidig med vår interne kultur.

– Det handler i stor grad om hvordan vi kommuniserer med hverandre på en klok og inkluderende måte, sier Fredrik Notøy, ansvarlig for LGBT+-satsningen i Deloitte.

Globale nettverk

Deloitte Norge er medlem av nettverket Deloitte GLOBE LGBT+. Nettverket arbeider gjennom sosiale og faglige arrangementer. GLOBE står for Gay, Lesbian or Bisexual Employees. Samtlige medlemsland av GLOBE LGBT+ har deltatt i Pride-bevegelsen på ulike måter, i Europa gjelder det nesten alle land. Vi har virkelig sett nytten av nettverket hittil og viktigheten av å ta vare på hverandre.

Anders Dons, Senior Partner and Chief Executive of Deloitte Nordic har uttalt sin støtte til Pride og LGBT+:

Deloitte is committed to celebrate diversity in every aspect. We want everyone at Deloitte to feel safe being themselves and showing who they are. We want everyone to have a voice, to be respected and to achieve, regardless of ethnicity, gender, sexuality or any other characteristic.

While Pride is a great movement to remind us of the value of diversity, we still have work to do to achieve equal rights and respect for all in Deloitte, and in our society. Change happens through the way we behave every day. The way we listen to everyone from an open mindset and without biases. The way we include everyone in decisions, projects and communities. The way we treat each other equally.

Anders Dons, CEO Deloitte Nordics

Nasjonale nettverk

Deloitte er medlem i Nettverk for LGBT på arbeidsplassen sammen med Accenture, KLP, Oslo Politidistrikt, Norges Idrettsforbund, Telenor, DNB, Bufetat m.fl. Som resultat av dette samarbeidet ble Oslo Pride Business Forum arrangert for første gang i 2019. Det er fortsatt for få organisasjoner som har seksuell orientering og kjønnsidentitet som en del av sin mangfoldsagenda. Konferansen bidrar til å motivere selskaper og organisasjoner til å aktivt jobbe med seksuell orientering og kjønnsidentitet på arbeidsplassen, dele erfaringer og «best practice».

Organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – har blitt invitert en rekke ganger for å holde foredraget «Rosa kompetanse» for våre ansatte. FRI har alltid en praktisk og humoristisk tilnærming og bidrar med konkrete tips til enkle tiltak til hvordan vi skal kunne snakke trygt om kjønn og seksualitet i vår arbeidshverdag og på den måten skape gode møter mellom mennesker.

– Dette er et utrolig bra opplegg som jeg oppfordrer andre selskaper til å benytte seg av. Selskaper som håndterer denne type temaer gjør det lettere å være mer åpne om hvem de jeg. En inkluderende arbeidsplass vil både tiltrekke seg og beholde de beste menneskene, sier Fredrik Notøy, ansvarlig for LGBT+-satsningen i Deloitte.

Støtter opp om PRIDE

Deloitte Norge deltok i Pride paraden i Oslos gater for første gang i 2019 og under pandemien i 2020 og 2021 ble Pride måneden markert og feiret virtuelt. 24. juni 2021 ble Pride feiret på spektakulært vis for alle våre medarbeidere og ledere. Vinneren av årets Pride-låt, Knut Kippersund, kick-startet et fullpakket virtuelt lunsj-program med låten «Head High» fra taket til Deloittehuset i Oslo.

- Jeg er utrolig stolt av at vi klarte å arrangere en så innholdsrik og verdig Pride feiring på tross av Covid-19 restriksjonene. Etter programmet rant det inn med meldinger fra Deloittere som var glade og takknemlige for at åpenhet om LGBT+ og Pride ble fremmet av ledelsen, sier Fredrik.

Share this insight

Currently reading

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Read more Impact stories