2 min read

– Ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb

Morten Næve Burkeland er seniorkonsulent i Financial Advisory. Morten brenner for at alle som jobber i Deloitte skal føle aksept uansett kjønnsidentitet eller seksuell legning. Åpenhet og aksept for ulikhet kan være avgjørende for at Deloitte klarer å tiltrekke seg et mangfold av talenter.

- Det er viktig å ha en inkluderende kultur på arbeidsplassen, det er slik man kan yte sitt beste samtidig som man er den beste og mest autentiske versjonen av seg selv. Jeg har troen på «Quality in Equality», sier han.

Har du sett forbedringer på dette området?

- Absolutt. Siden jeg startet i Deloitte har jeg observert en økning i fokus på Diversity & Inclusion og spesielt LGBT+, både hos Deloitte Norge, men også i Deloitte globalt. Arbeidet med inkludering, kjønnsmangfold og LGBT+ har fått stor oppslutning i organisasjonen og ledergruppen, som jeg synes er utrolig fint å se. Vi har i alle mine år tatt del i Pride-markeringen i Oslo med større og større oppmøte, samtidig som vi har ved flere anledninger sertifisert selskapet med Rosa Kompetanse via Foreningen FRI. Tilbakemeldingene vi får har vært utelukkende positive og vi merker at det vi har gjort utgjør en forskjell for flere allierte, åpne LGBT+ personer og spesielt andre som ikke er åpne på arbeidsplassen og/eller i sitt privatliv.

Deloitte GLOBE-nettverket blir gradvis mer aktivt på global basis. I august 2019 var det en samling for LGBT+allies i Amsterdam, hvor man fikk møtt hverandre på tvers av de europeiske landene for å knytte tettere bånd slik at man kan arbeide med LGBT+ på en enda større arena. Nå i løpet av høsten 2021 skal det etableres et globalt Advisory Board for LGBT+ bestående av representanter fra hele verden som skal jobbe med D&I og LGBT+ initiativer. Dette viser at Deloitte virkelig har satt mangfold på sin strategiske agenda.

Hvordan kan Deloitte som selskap bidra til samfunnsutviklingen?

- Det å vise at man har et mangfold på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis ensbetydende med en inkluderende arbeidsplass. Hvordan Deloitte handler og ordene vi bruker hver dag, det er det som definerer hvorvidt vi har en inkluderende kultur, som vi kan være med å synliggjøre i samfunnet. Det er viktig at vi jobber med LGBT+ gjennom hele året og viser det utad, særlig som en stor spiller i norsk næringsliv. Vi har fortsatt en vei å gå, men vi er på vei, avslutter Morten.

Share this insight

Currently reading

– Ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb

Read more Impact stories