2 min read

CFO Sustainability Network

Høsten 2019 etablerte Deloitte, i samarbeid med nettverksorganisasjonen Sustainability Hub (S-HUB), et nettverk for norske CFO-er som ønsker å fremme en mer bærekraftig forretningsvirksomhet. Samarbeidet i CFO Sustainability Network består fremdeles.

CFO-funksjonen spiller en nøkkelrolle for å integrere bærekraft i kjernen av forretningsvirksomheten, i alt fra strategi, mål og KPI-er, til investering, finansiering og rapportering. Det er avgjørende at CFO-er kommer tidlig på banen, eller selv er en pådriver for at virksomheten implementerer et bredere verdiansvar og ivaretar den langsiktige verdiskapingen. Den utvidede CFO-funksjonen danner på denne måten en bro mellom den mer tradisjonelle økonomisjefen og den moderne CFO-en.

Per i dag har nettverket mer enn 50 medlemmer, blant annet CFO-er i store norske virksomheter som Yara, Telenor, Hydro, Storebrand og Gjensidige.

Også dette året har vært preget av COVID-19, men aktivitetsnivået i nettverket har fremdeles vært høyt. Gjennom flere digitale samlinger har nettverket blant annet tatt for seg:

  • Bærekraftsstrategi og -implementering, med innlegg fra Helen Slinger, Executive Director i Accounting 4 Sustainability, og Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsdirektør i Atea
  • CFO-ens rolle som endringsagent for bærekraft i virksomheten, med innlegg fra professor Tensie Whelan, NYU Stern Center for Sustainable Business, og Kristen Sullivan, leder for Deloittes amerikanske bærekraftsavdeling og Deloittes globale KPI-tjenesteområde

Andre relevante temaer som diskuteres i nettverkssamlingene inkluderer:

  • Bærekraft og lønnsomhet
  • Bærekraftsrapportering
  • Mål, implementering og KPI-er
  • Governance og risikostyring

Share this insight

Currently reading

CFO Sustainability Network

Read more Impact stories