Artikkel

Naturavtalen og norsk næringsliv

Naturkrisens betydning for din bedrift

I 2022 skal verdens land bli enige om en ny, internasjonal avtale som skal hjelpe oss ut av naturkrisen: FNs Naturavtale. På oppdrag fra WWF har Deloitte utarbeidet en rapport om Naturavtalens betydning fra norsk næringsliv.

Rapporten ble lansert på et seminar på Munch den 15. februar 2022, med ledende aktører fra akademia, næringsliv og politisk ledelse til stede.

 

Norske bedrifter vil påvirkes

I år skal ledere fra hele verden møtes i Kunming i Kina for å forhandle frem en ny «Parisavtale» for naturen. Avtalen blir et internasjonalt rammeverk som skal gi løsningene på det som ødelegger naturen gjennom konkrete mål og handlinger for alle samfunnets sektorer. Den nye avtalen vil derfor kunne påvirke din bedrift og det norske næringslivet.Rapporten viser at det er gode økonomiske argumenter for å ta vare på naturen. Norge vil ha en betydelig redusert risiko for tapt verdiskaping frem mot 2050 i et scenario hvor verden tar vare på naturen og bevarer økosystemtjenestene våre i enda større grad enn vi gjør i dag.

EUs høye ambisjoner til arbeidet med natur, uavhengig av Naturavtalen, vil tilsi at Norge og norske bedrifter vil kunne måtte etterleve høyere krav til å bevare naturen, enn det som besluttes internasjonalt gjennom Naturavtalen. Her kan norske bedrifter særlig påvirkes på tre måter:

  • Gjennom EUs naturmangfoldsstrategi og EUs grønne giv
  • Gjennom EU-taksonomien
  • Gjennom at EU setter krav som påvirker Norges største eksportmarked

Naturavtalens betydning for norsk næringsliv

Last ned rapporten her (PDF)

Ligg i forkant av kommende krav

Deloitte hjelper bedrifter med å sette et ledende eksempel og ligge i forkant av kommende krav. 

Nå kan du lese vår steg-for-steg-guide med definisjoner, anbefalinger og annet nyttig som veileder deg gjennom alt du trenger for å kunne levere på kravene om rapportering. 

Guiden er basert på rammeverket fra Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), et rammeverk for å forstå og rapportere om naturrisiko. 

 

Sjekk ut TNFD-guiden vår

Her

Nye forretnings- og investeringsmuligheter

Rapporten trekker frem muligheter for naturpositive forretningsmodeller, for eksempel såkalte naturbaserte løsninger som bygger på naturens egne prosesser. Rapporten gir også bedrifter en god innføring i hvordan de komme i gang med arbeidet med naturrisiko, som i korte trekk handler om å:- Analysere og prioritere naturrisiko

  • Sette mål for natur og forplikte SBT for natur i tråd med klimamål
  • Rapportere på naturmål- og risikoSigner næringslivsoppropet for FNs naturavtale her

Næringslivsoppropet for FNs naturavtale

Nå kan du og din virksomhet signere WWFs næringslivsopprop for naturavtalen

Les mer og signer her
Fra venstre: Anders Magnus Løken, Deloitte, Karaoline Andaur, WWF, Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Sjur Gaaseide, Deloitte. Foto: WWF

Se opptaket

Var denne siden nyttig?