Tjenester

Menneskerettigheter og ansvarlige leverandørkjeder

Det stilles stadig strengere krav fra både myndigheter og forbrukere til at virksomheter sørger for at varene og tjenestene de leverer og selger er produsert på en ansvarlig måte som ivaretar arbeidstakere og andre berørte menneskers rettigheter. Deloitte bistår med å sikre god risikohåndtering og leverandørstyring tilpasset behovene til din virksomhet, bransje og regulatoriske krav.

Dette kan vi hjelpe deg med

GAP-analyse og modenhetsvurdering

Kartlegging av hvordan virksomheten er i rute med å etterleve kravene i under åpenhetsloven og eventuelle andre europeiske rapporteringskrav

Vurdere om din redegjørelse oppfyller åpenhetslovens formelle og materielle krav gjennom en overordnet vurdering av den publiserte rapporten (TransparencyScan)

Vurdere om virksomheten har implementert aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer

Forstå og etterlev regelverk

Oversikt over hvilke regulatoriske krav som treffer din virksomhet

Vurdering av åpenhetslovens anvendelse på virksomheten

Implementering av regelverk

Etablere konkrete plan for implementering av åpenhetsloven og andre europeiske rapporteringskrav som treffer din virksomhet

Bistand i alle stegene av aktsomhetsprosessen, herunder risikokartlegging og risikovurdering, tilpasset din virksomhets behov

Opplæring og kompetansebygging

Presentasjon av åpenhetslovens forpliktelser og dens implikasjoner tilpasset din virksomhet og bransje

Introduksjonskurs for å sikre at sentrale personer har god forståelse av kravene i åpenhetsloven og relevans for virksomheten

Kurs og opplæring knyttet til spesifikke tema eller steg i aktsomhetsprosessen

Hvordan treffes din virksomhet?

Både i Norge og internasjonalt rettes det stadig større oppmerksomhet mot virksomheters ansvar for å ivareta sosial bærekraft, både i egen virksomhet og i leverandørkjedene. Offentlige innkjøpere skal for eksempel følge opp at leverandørene ivaretar krav til lønns- og arbeidsvilkår og forhold som fremmer seriøsitet. Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, setter krav til store og mellomstore virksomheter om at de må arbeide aktivt for å avdekke og håndtere sin negative påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Deloitte bistår med praktisk og effektiv implementering av relevante krav og forventninger innen sosial bærekraft og ansvarlige leverandørkjeder. Vi hjelper med implementeringen i alle faser av åpenhetslovens krav, inkludert forankring i styrende dokumenter, risikovurdering, -håndtering og rapportering, med fokus på internt eierskap og effektiv operasjonalisering.

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av kompetanseområder, vi tilbyr fagspesialister innen menneskerettigheter, risiko og ansvarlige leverandørkjeder, juridisk ekspertise rådgivning og rådgivere med ekspertise innen regulatoriske krav og rapportering. Vi trekker også på vårt globale nettverk ved behov, eksempelvis ved avdekking av risiko som knyttes til virksomhet i andre land.

Aktsomhetsvurdering

Slik gjør du det. Vi bistår med rådgivning i alle faser av arbeidet.

Les mer

Har du spørsmål? Snakk med oss!

Ole Petter Breiteig

Ole Petter Breiteig

Director

Ole Petter leder Supply Chain & Network Operations i Deloitte Norge. Ole Petter er en engasjert visjoner, forretningsutvikler og fagekspert på Supply Chain Management med drivkraft for å utvikle sikre... Mer

Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Partner | Advokat

Linda er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma og har over 20 års erfaring som ekstern advokat, juridisk direktør og leder i flere større virksomheter. I Deloitte leder Linda satsningen på bærekr... Mer