Artikkel

Storbritannia er ute av EU - hva betyr det for britiske borgere i Norge?

Storbritannia gikk ut av EU fra og med 1. februar 2020. Norge har forhandlet frem en egen avtale med Storbritannia. Denne avtalen ble signert i London 28. januar 2020, og speiler det som er avtalt mellom EU og Storbritannia.

Artikkel publisert 1. februar 2020.

 

Arbeid og opphold i overgangsperioden frem til 31. desember 2020

Det er avtalt en overgangsperiode som vil vare fra 1. februar 2020 til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse. I denne perioden skal Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem i EU og EØS. Næringsvirksomhet, personbevegelser og annen aktivitet vil kunne fortsette som normalt gjennom hele overgangsperioden, med de samme betingelser som før.

I løpet av overgangsperioden vil Utlendingsmyndighetene i Norge lage en ny type oppholdstillatelse for briter som flyttet til Norge før 31. desember 2020. Søknadsskjemaet for dette er enda ikke klart, men når det er på plass, skal briter fylle ut søknadsskjemaet på nettsiden og på nytt møte opp hos politiet. Frem til det nye søknadsskjemaet er på plass hos UDI skal briter ha rett til å fortsette å oppholde seg i Norge som før. Dette innebærer foreløpig at briter som skal oppholde seg i Norge eller arbeide her i kortere tid enn 3 måneder fremdeles kan gjøre dette uten å foreta seg noe. For perioder utover 3 måneder skal de fortsatt bruke registreringsordningen for EU/EØS borgere. Briter som har vært i Norge i fem år kan søke om varig oppholdsrett. De kan også søke om norsk statsborgerskap dersom de oppfyller vilkårene for dette, og nå tilbyr Norge dobbelt statsborgerskap.

Myndighetene i Storbritannia har allerede iverksatt et system for registrering av EU/EØS borgere i Storbritannia. Det inkluderer norske borgere som er bosatt der, for å sikre at de vil beholde sine rettigheter også etter 1. januar 2021.

 

Hvis du har britiske ansatte som kommer til Norge etter 31. desember 2020

Dersom det kommer briter til Norge etter 31. desember 2020, må de søke om oppholdstillatelse etter reglene for de som er statsborgere av land utenfor EU/EØS. Etter 31. desember 2020 vil briter fortsatt kunne besøke Norge i inntil 90 dager uten visum eller oppholdstillatelse, men de vil vanligvis ikke kunne jobbe når de er på besøk. Hvis de skal jobbe i Norge må de som hovedregel søke om en oppholdstillatelse.

 

Praktiske råd til briter som allerede er i Norge

Alle britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som er i Norge bør sørge for at de er registrert som EU/EØS-borgere hos utlendingsmyndighetene.

Det kommer en ny oppholdstillatelse for britiske statsborgere som bor/flytter til Norge før 31. desember 2020. Når søknadsskjemaet for dette er klart må de fylle ut søknadsskjemaet og møte hos politiet på nytt.

 

Deloitte og brexit

Deloitte har laget en temaside om brexit på deloitte.no som tilbyr oppdatert brexit informasjon lett tilgjengelig. Den siste informasjonen fra norske myndigheter finner du også på regjeringens nettsider.

 

Brexit temaside

Oppdatert informasjon og viktigste brexit-datoer

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?