Artikkel

Storbritannia er ute av EU - hva betyr det for britiske borgere som jobber eller planlegger å starte å jobbe i Norge?

Storbritannia gikk ut av EU fra og med 1. februar 2020. Frem til 31. desember 2020 videreføres EØS-regler for UK borgere, men fra og med 1. januar 2021 behandles britiske borgere som andre ikke-EU/EØS-borgere. Regjeringen har foreslått en egen Brexit-lov som vil gjelde fra og med 1. januar 2021.

Artikkel publisert 28. oktober 2020. 

Arbeid og opphold i overgangsperioden frem til 31. desember 2020

Det er avtalt en overgangsperiode som vil vare fra 1. februar 2020 til 31. desember 2020. I denne perioden skal Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem i EU og EØS. Næringsvirksomhet, personbevegelser og annen aktivitet vil kunne fortsette som normalt gjennom hele overgangsperioden, med de samme betingelser som før.

I løpet av overgangsperioden vil Utlendingsmyndighetene i Norge lage en ny type oppholdstillatelse for briter som flyttet til Norge før 31. desember 2020. Det betyr at for briter som bor i Norge før nyttår, vil beholde sine rettigheter her. Dette gjelder likevel ikke briter som er utsendte tjenesteytere og deres familiemedlemmer, da de ikke er omfattet av overgangsavtalen. De må derfor i utgangspunktet ha gyldig oppholdstillatelse fra 1. januar 2021 for å kunne fortsette å bo og arbeide i Norge.

Søknadsskjemaet for den nye oppholdstillatelsen er ikke klart enda, men når det er på plass skal briter fylle ut og levere et søknadsskjema via UDI sin nettside, og møte hos politiet for å gjennomføre en ny ID-sjekk.

Frem til det nye søknadsskjemaet er på plass har britiske statsborgere rett til å oppholde seg i Norge som før. Dette innebærer foreløpig at britiske statsborgere som skal oppholde seg i Norge eller arbeide her i kortere tid enn 3 måneder fremdeles kan gjøre dette uten å foreta seg noe. For perioder utover 3 måneder skal de fortsatt bruke registreringsordningen for EU/EØS-borgere. Briter som har vært i Norge i fem år kan søke om varig oppholdsrett. De kan også søke om norsk statsborgerskap dersom de oppfyller vilkårene for dette, og nå tilbyr Norge dobbelt statsborgerskap.

Hvis du har britiske ansatte som per i dag pendler til Norge og skal fortsette med dette etter 31. desember 2020

Britiske statsborgere som jobber i Norge og som ikke bor her, må som utgangspunkt ha en oppholdstillatelse for å kunne utføre arbeid i Norge etter 31. desember 2020. Grunnen til at de ikke får videreført sine rettigheter etter nyttår er at de ikke bor her og derfor ikke oppfyller vilkårene for å registrere seg som EØS-borger bosatt i Norge.

Utlendingsmyndighetene har kommunisert at det vil komme en ny type grenseboertillatelse som vil gjelde for briter som pendler mellom bolig i Storbritannia og arbeid i Norge. Tillatelsen vil være gyldig for 1 år av gangen og kan fornyes. Denne tillatelsen vil sannsynligvis bli tilgjengelig samtidig med at den nye typen oppholdstillatelse for briter legges ut, trolig i løpet av januar 2021.

Videre finnes det ulike unntaksregler som åpner for at visse former for arbeid kan utføres uten at det er krav om oppholdstillatelse, men dette avhenger bl.a. av hvilken type arbeid den ansatte utfører og hvor lenge den ansatte må oppholde seg i Norge av gangen.

Hvis du har britiske ansatte som kommer til Norge etter 31. desember 2020

Dersom det kommer briter til Norge etter 31. desember 2020, må de søke om oppholdstillatelse etter reglene for de som er statsborgere av land utenfor EU/EØS. Etter 31. desember 2020 vil britiske statsborgere fortsatt kunne besøke Norge i inntil 90 dager av gangen, uten visum eller oppholdstillatelse, men de kan i utgangspunktet ikke jobbe når de er på besøk. Hvis de skal jobbe i Norge må de som hovedregel søke om en oppholdstillatelse, men som nevnt i foregående avsnitt så finnes det unntaksregler som sikrer at visse typer arbeid kan utføres uten at det er krav om oppholdstillatelse.

Praktiske råd til briter som allerede er i Norge

Alle britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som er i Norge bør sørge for at de er registrert som EU/EØS-borgere hos utlendingsmyndighetene.

Det kommer en ny oppholdstillatelse for britiske statsborgere som bor/flytter til Norge før 31. desember 2020. Når det nye søknadsskjemaet er klart må de fylle ut og levere dette, og møte hos politiet for en ny ID-sjekk. Det nye skjemaet forventes å være klart januar 2021.

Deloitte og Brexit

Deloitte har laget en temaside om Brexit på deloitte.no som tilbyr oppdatert brexit informasjon lett tilgjengelig. Den siste informasjonen fra norske myndigheter finner du også på regjeringens nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har behov for rådgivning vedrørende Brexit og hvilken betydning dette har for din bedrift og deres ansatte.

Vi tilbyr: 
  • Huskeliste tilpasset din bedrift for å sikre at dere er forberedt på Brexit
  • Rådgivning overfor bedrifter, herunder hvordan man kan sikre at britiske pendlere kan fortsette å arbeide i Norge etter nyttår
  • Rådgivning overfor britiske ansatte og deres familiemedlemmer
  • Bistand med søknadsprosessen knyttet til oppholdstillatelse og ny registrering for britiske borgere som allerede bor i Norge

 

Brexit temaside

Oppdatert informasjon og viktigste brexit-datoer

Hold deg oppdatert
Var denne siden nyttig?