Tjenester

Finansregulatorisk bistand

Rådgivning og bistand

Deloitte Advokatfirma bistår ulike finansinstitusjoner på løpende basis. Slik bistand omfatter alt fra generelle rammebetingelser innenfor finanssektoren, forståelsen av ulike rundskriv mv fra Finanstilsynet, til særlige reguleringer for eksempel knyttet til PSD2 og MiFID II.

Vi bistår også med omstruktureringer innen finanssektoren i inn- og utland. Vår kompetanse dekker alle tradisjonelle tjenesteområder innenfor finanssektoren, og også ny forventet lovgivning, herunder forventet lovgivning knyttet til verdipapirisering. Her ser vi at aktører allerede nå posisjonerer seg.

Gjennom tverrfaglige team med både juridisk og finansiell fagkompetanse bistår vi jevnlig finansinstitusjoner med forståelse av kapitalkravsregelverket. Vi har også en omfattende erfaring og kunnskap knyttet til AML og tjenestene vi kan levere dekker alle aspekter innenfor det finansjuridiske området, herunder regulatorisk, antikorrupsjon, sanksjoner og krisehåndtering.
 
Multi-jurisdiksjonsfokus

Vi er opptatt av å yte bistand og kunne kartlegge og forstå det totale risikomiljøet som våre klienter opererer i. For selskaper som opererer i et internasjonalt marked er det en betydelig utfordring å navigere i regelverket innenfor hver jurisdiksjon. Regelverket blir stadig mer komplekst og omfattende over hele verden. Gjennom vår multinasjonale struktur kan vi levere bistand raskt og effektivt også utenfor Norge.

Klima- og bærekraft

Vi har en egen tverrfaglig gruppe som fokuserer utelukkende på klima- og bærekraftsspørsmål. Gruppen er knyttet opp mot tilsvarende internasjonale grupper. Vi har eksperter innenfor bærekraftig finans som følger utviklingen i de regulatoriske kravene tett, eksempelvis EUs taksonomi.

Deloitte Advokatfirmas FSI-gruppe avholder faglige internmøter på jevnlig basis, der vi gjennomgår og diskuterer ny relevant lovgivning, utviklingstrender innenfor EU-retten mv. Vi gjennomfører også undervisnings- og compliance-program med sikte på å øke regelverksforståelse hos utvalgte ansatte hos klientene våre.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

Thomas Berntsen

Thomas Berntsen

Director | Advokat

Thomas har omfattende erfaring med generell kontraktsrett samt finansrett og børs- og verdipapirrett. Han har bistått en rekke selskaper både med børsnotering, utforming av prospekter og løpende rådgi... Mer

Ståle Skutle Arneson

Ståle Skutle Arneson

Director | Advokat

Ståle er en erfaren og allsidig forretningsadvokat som rådgir norske og utenlandske klienter innenfor bl.a. selskapsrett, M&A og kontraktsrett.... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.