Personvern og behandling av personopplysninger

Løsninger

Personvern og behandling av personopplysninger

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger og Deloitte Advokatfirma bistår med alle juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern.

Ny personvernlovgivning trer i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger innskjerpes ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget personvernombud. Deloitte Advokatfirma skiller seg fra tradisjonelle advokatfirmaer da vi jobber tett med Deloittes teknologer og har en unik mulighet til å sette sammen team bestående av jurister og teknologer for håndtering av de krav som stilles til informasjonssikkerhet.

Eksempelvis omfatter vår rådgivning krav til:
  • Behandlingsgrunnlag
  • Krav til sletting av opplysninger
  • Gjenbruk av personopplysninger
  • «Privacy by design»
  • Bruk av databehandleravtale i databehandlersituasjoner
  • Dialog med Datatilsynet
  • Melde- og konsesjonsplikt
  • Personvernombud (Deloitte påtar seg oppdrag som personvernombud)
  • Overvåking av ansatte (innsyn i e-post)
  • Etablering og vedlikehold av planlagte og systematiske tiltak nødvendig for oppfylle kravene i personvernregelverket

Det er økt fokus på håndtering av personopplysninger og feil bruk kan skade din virksomhets omdømme og omsetning.

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern?

Last ned produktkatalog

Kontakt

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Director / Advokat

Bjørn har mer enn 11 års erfaring med håndtering av juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern og arbeidsrett, også fra tiden før han begynte i Deloitte da han jobbet som juridisk rådg... Mer