Personvern og behandling av personopplysninger

Løsninger

Personvern, behandling av personopplysninger og IT

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger og Deloitte Advokatfirma bistår med alle juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern.

Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble innskjerpet ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget personvernombud. Deloitte Advokatfirma skiller seg fra tradisjonelle advokatfirmaer da vi jobber tett med Deloittes teknologer og har en unik mulighet til å sette sammen team bestående av jurister og teknologer for håndtering av de krav som stilles til informasjonssikkerhet.

Ved å utnytte vår bredde innen tjenester og kompetanse kan Deloitte levere bistand til en rekke områder som påvirkes av den nye personvernlovgivningen. Vår lokale og globale tilstedeværelse gjør at vi kan levere team som kan løse din problemstilling, enten du bedriver forretninger i Norge eller i flere land. Ved å hente ut kompetanse fra våre kontorer og medlemsland kan vi tilby en "one stop shop"-tilnærming, slik at vi også kan koordinere store prosjekter over et større geografisk område.

Enten det gjelder juridisk bistand, IKT-kontrakter og spørsmål om lagring og benyttelse av data, eller gjennomgang av mangler og muligheter med ekisterende systemer så har vi advokater og konsulenter som kan hjelpe.

Eksempelvis omfatter vår rådgivning krav til:

 • Behandlingsgrunnlag
 • Krav til sletting av opplysninger
 • Gjenbruk av personopplysninger
 • «Privacy by design»
 • Bruk av databehandleravtale i databehandlersituasjoner
 • Dialog med Datatilsynet
 • Melde- og konsesjonsplikt
 • Personvernombud (Deloitte påtar seg oppdrag som personvernombud)
 • Overvåking av ansatte (innsyn i e-post)
 • Etablering og vedlikehold av planlagte og systematiske tiltak nødvendig for oppfylle kravene i personvernregelverket
 • IKT-kontrakter
 • Regulatorisk vurdering og redegjørelse ved valg av skytjeneste
 • Valg av kontraktsform og forhandlinger ved valg av skytjeneste

Det er økt fokus på håndtering av personopplysninger og feil bruk kan skade din virksomhets omdømme og omsetning.

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern?

Last ned produktkatalog

Kontakt

Bjørn Ofstad

Bjørn Ofstad

Partner / Advokat

Bjørn Ofstad er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Bjørn leder personvernteamet i Deloitte Advokatfirma og har siden 2003 jobbet med alle typer juridiske problemstillinger innenfor fagområdet... Mer

Ole Marius Bachke

Ole Marius Bachke

Partner / Advokat

Ole Marius er ansvarlig for juridisk rådgivning relatert til IT-kontrakter i Deloitte Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, GDPR, forhandlinger og tvisteløsning, herunder i for... Mer