Artikkel

Hvordan M&A kan fungere som en katalysator for transformasjonsreisen i din virksomhet

Oppkjøp og separasjoner som katalysator

M&A-prosesser gjennomføres typisk i sekvensiell rekkefølge: Først avsluttes transaksjonen, og deretter gjennomføres en eventuell transformasjon av virksomheten. Å adressere begge disse stegene samtidig kan derimot legge til rette for større og mer bærekraftig verdiskapning i det lange løp.

Transformasjon gjennom transaksjonen

Publisert 20. november 2020

De fleste M&A-prosesser gjennomføres i dag i to steg:

  • Steg én: Stabilisering av organisasjonen etter et oppkjøp, en fusjon eller en separasjon.
  • Steg to: Transformasjon – revurdering, optimalisering og «rightsizing» av operasjonelle prosesser og systemer, som igjen legger grunnlaget for økt vekst og lønnsomhet. 

Denne to-stegmodellen er velutprøvd og har tålt tidens tann, men den har også sine mangler: Prosessen kan dra ut i tid, potensialet for verdirealisering innskrenkes, og det oppstår fort konkurrerende agendaer og styringsstrukturer som jobber mot hverandre. Denne tilnærmingen utnytter ikke det positive momentet og energien M&A-transaksjoner ofte skaper, og kan således utgjøre en tapt anledning for å ta radikale grep. 

Derfor ser vi at ledende virksomheter og framtidsrettede ledere nå tar i bruk en ny modell der transformasjon og transaksjon gjennomføres samtidig, og der anledningen og energien knyttet til M&A-prosessen utnyttes til å redefinere hele virksomheten.

Transformasjon gjennom transaksjonen legger til rette for raskere, større og mer bærekraftig verdiskapning. I denne rapporten, som lener seg på Deloittes erfaring fra mer enn 10 000 transaksjoner, utforsker vi fordeler og ulemper knyttet til den nye måten å tilnærme seg transformasjon gjennom M&A på.

The catalyst: Transforming while transacting

Last ned rapport
Var denne siden nyttig?