Tjenester

Økonomi- og virksomhetsstyring

• Utvikling av økonomifunksjonen • Virksomhetsstyring • Juridisk og finansiell rådgivning • Risikostyring • Utleie av rådgivere og ledere til økonomifunksjonen

Det stilles stadige nye krav til offentlig styring.  Økonomistyring handler ikke kun om å holde seg innenfor budsjettet, men om å skape gjennomsiktighet som gir et klart bilde av hvordan virksomheten må prioritere for å nå målene sine innenfor en gitt budsjettramme. 

Deloitte leverer tjenester innenfor alle sider av virksomhetsstyringen – fra strategiutvikling og -implementering til mål-, resultat- og risikostyring.

En god styringsmodell må kunne belyse sammenhengene mellom de anvendte ressursene og oppnådde resultater. God styring skal være i stand til å integrere styringsprosessene for økonomi, risiko, ressurser, oppgaver og utviklingsarbeid. Mål- og resultatstyring skal fokusere på det formålet, samfunnsoppdraget og de tjenestene virksomheten er satt til å forvalte, fremfor innsatsfaktorene for å utføre oppdraget. 

I prosessen med å nå målene sine og skape verdi står alle virksomheter overfor usikkerhet. Risikostyring er et verktøy for å redusere denne usikkerheten og bidra til bedre måloppnåelse.

Basert på kompetanse og erfaring har Deloitte utviklet en suksessfull risikostyringsmetodikk. Vårt tverrfaglige team bistår både private og offentlige virksomheter med rådgiving og implementering knyttet til alle områder innenfor risikostyring.

I Deloitte har vi bred erfaring fra utvikling og implementering av nye styringsmodeller i både offentlige og private virksomheter. Prosjektene våre er alltid forankret i den politiske konteksten som de enkelte organisasjoner er underlagt.