Tjenester

GPS: Økonomi- og virksomhetsstyring

Det stilles stadig nye krav til offentlig styring. Økonomistyring handler ikke kun om å holde seg innenfor budsjettet, men om å skape gjennomsiktighet som gir et klart bilde av hvordan virksomheten må prioritere for å nå målene sine innenfor en gitt budsjettramme.

God økonomistyring bygger på en god styringsmodell. Styringsmodellen må kunne belyse sammenhengene mellom de anvendte ressursene og oppnådde resultater. En velfungerende økonomifunksjon skal kunne støtte opp under virksomhetens målsetninger. God økonomi- og virksomhetsstyring handler om å være i stand til å integrere styringsprosessene for økonomi, risiko, ressurser, oppgaver, mål og strategi.

Deloitte leverer tjenester innenfor alle sider av økonomi- og virksomhetsstyringen – fra strategiutvikling og -implementering til mål-, resultat- og risikostyring. Basert på kompetanse og erfaring har Deloitte utviklet suksessfulle metodikker innen risikostyring, økonomifunksjonens modenhet, fremtidens økonomifunksjon, prosessmetodikk, utarbeidelse av ny økonomimodell mv. Vi har bred erfaring fra utvikling og implementering av nye styringsmodeller i offentlige virksomheter. Prosjektene våre er alltid forankret i den politiske konteksten som de enkelte organisasjoner er underlagt.

Fra 1.1.2027 er det obligatorisk for statlige virksomheter å benytte statlige regnskapsstandarder (SRS) som regnskapsprinsipp. SRS muliggjør ny type økonomisk styringsinformasjon for statlige virksomheter. Deloitte sitt team for økonomifaglig rådgivning til offentlig sektor har flere fageksperter på SRS og ekspertise på hvordan virksomheter kan lykkes med implementering av SRS. Gjennom flere tidligere prosjekter har Deloitte bistått virksomheter med å implementere SRS, i tillegg til å være rådgiver innenfor konkrete problemstillinger knyttet til deler av de statlige regnskapsstandardene.

Kontakt oss

Trine Skalmerud Sørbo

Trine Skalmerud Sørbo

Public Finance offering lead

Senior manager i Deloittes økonomifaglige rådgivingstjenester overfor offentlig sektor.... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.