Artikkel

Deloitte med på nysatsing: Ti prinsipper for sirkulær økonomi

Hvordan få mest mulig ut av de ressursene man bruker? Den 10. mars ble ti prinsipper for en sirkulær økonomi publisert, som en veileder for næringslivet.

Sammen med Skift, Sintef og WWF er Deloitte med på laget som har utarbeidet og nå lansert de ti prinsippene.

- Vi mener det ligger et stort potensial for norsk næringsliv her. Siden den nasjonale strategien for sirkulær økonomi lar vente på seg, så har vi alliert oss med tre samarbeidspartnere for å få fortgang i sakene, sier Anders Magnus Løken, som er ansvarlig for prosjektet fra Deloittes side.

De ti prinsippene kan du lese mer om på www.circularbusiness.no.

Kaffegrut som skurepulver

- Vi er utålmodig og ønsker å engasjere næringslivet gjennom noen sirkulære prinsipper. Man ser at mange i privat sektor ser på mulighetene som ligger her, blant annet olje- og gassektoren, industrien og innenfor transport. Studier viser også at norsk økonomi vil vokse av å bli sirkulær.

I Granavold-plattformen var regjeringen tydelige: Norge skal bli et foregangsland når det kommer til utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. De ambisiøse målene kom som et ledd i den friske satsingen til EU på området, som gjennom lovgivning og insentiver for å legge til rette for overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi, har vist at de mener alvor.

Regjeringen sier nå at den nasjonale strategien for sirkulær økonomi skal være klar til våren.

- Deloitte skrev jo kunnskapsgrunnlaget for den strategien, så vi har opparbeidet oss en kunnskap som vi tenker kan være nyttig for næringslivet, sier Anders Magnus Løken og legger til:

- Det er jo egentlig litt tilbake til gamledager dette. Fikk man en gave i posten med hyssing rundt, så tok man vare på den hyssingen og brukte den selv neste gang man ga bort en gave. Det er den tankegangen om at kaffegrut også kan brukes til skurepulver som kommer litt tilbake igjen nå.

Store økonomiske muligheter

En av utfordringene, ifølge Løken, er at dagens skatte- og avgiftssystem ikke er tilpasset en sirkulær, men en lineær økonomi.

- Det ligger fortsatt ikke insentiver i å ta bruk sekundære råvarer. Det er for eksempel ikke noe velfungerende marked for resirkulert plast, siden det er så billig å kjøpe nytt, sier Løken, som viser til at denne typen barrierer var blant de som ble avdekket da Deloitte utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

I bunn og grunn handler sirkulær økonomi om å bruke et minimum av naturens ressurser, samtidig som de ressursene er en del av økonomien lengst mulig før det blir avfall.

- Norge har så store naturressurser, så det ligger jo store økonomiske muligheter her om de ressursene utnyttes på en ny og smartere måte. Norge som land har jo også mange tunge investeringer i den gamle, lineære økonomien. Det må skje en forandringer her, mener Anders Magnus Løken, som peker på karbonfangst som et område med store muligheter.

- Co2 som ville gått rett i luften, kan brukes for eksempel til å sørge for gode vekstvilkår i drivhus. Kan man også bruke restråstoffer fra disse grønne vekstene til dyrefôr eller gjødsel, så har man koblet på en tredje verdikjede.

Det handler om å tenke nytt, og å samarbeide på tvers. Et godt eksempel på slik nytenkning er å leie ut produkter – for eksempel klær eller verktøy – i stedet for å selge dem. Det møter det samme behovet, samtidig som at materialbruken kan reduseres betraktelig.

Løken understreker at de ti prinsippene som nå er lansert, er ment som et utgangspunkt som kan tilpasses og formes så det passer den enkelte bedrift.
- De som melder seg på, blir med i et nettverk med digitale samlinger og man får utvekslet erfaringer. Det er en frivillig forpliktelse, men samtidig en tydelig kommunikasjon. For den enkelte bedrift handler det om å lage og implementere handlingsplaner, og sette seg relevante mål, sier Anders Magnus Løken.

Deloitte hjelper allerede bedrifter med å sette seg mål og utarbeide handlingsplaner, og det er givende å kunne bidra både til økt verdiskaping og redusert belastning på klima og miljø. Vi håper så mange som mulig vil signere på disse ti prinsippene!

Sterke drivere for bærekraftig finans skaper behov for ny CFO-kompetanse

Resultatene fra Deloittes nyeste CFO Survey viser at bærekraft har blitt et viktig tema som påvirker investorer og långiveres beslutninger.

Les mer her
Var denne siden nyttig?