Artikkel

Bokettersyn og kontroller med SAF-T

Hva forteller SAF-T filen om selskapet ditt?

Fra 1. januar 2020 ble det obligatorisk å bruke SAF-T (Standard Audit File – Tax) som format ved innsending av regnskapsdata til skattemyndighetene i forbindelse med MVA-revisjoner og -bokettersyn. SAF-T-filen inkluderer store mengder data på detaljert nivå, og sier mye om virksomheten din og hvordan den behandler regnskap og skatt.

Fra 1. januar 2020 ble det obligatorisk å bruke SAF-T (Standard Audit File – Tax) som format ved innsending av regnskapsdata til skattemyndighetene i forbindelse med bokettersyn og kontroller. SAF-T-filen inneholder store mengder data på detaljert nivå, og den forteller mye om virksomheten din, regnskapet og skatte- og avgiftsbehandlingen.

Vi hjelper deg med å bedre forstå for hvordan virksomheten din framstår gjennom en SAF-T-fil fra et skatte- og avgiftsperspektiv. Formålet med arbeidet er å unngå eventuell risiko eller misforståelser før innsending av SAF-T-filen.

Ønsker du å lese mer?
Var denne siden nyttig?