Arbeidstillatelser og oppholdstillatelser

Tjenester

Arbeids- og oppholdstillatelser

Effektivisering av søknadsprosessen

Arbeidstillatelsen for en utsendt arbeidstaker kan være den største hindringen for utsendelsen dersom dette ikke er ordnet i tide og korrekt. Det er store variasjoner i immigrasjonsregler fra land til land, og det er ofte detaljerte vilkår som må oppfylles.

Deloitte kan bistå med søknad om arbeidstillatelser i de fleste land. Vi har inngående innsikt i alternativene som foreligger, vilkår som må oppfylles og hvordan søknadsprosessen kan håndteres mest effektivt. Deloitte har gode systemer som både holder oversikt over gruppen av ansatte og når arbeids- og oppholdstillatelser er innvilget og når de utløper.

Kontakt oss

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner | Advokat

Erik er advokat med mer enn 20 års erfaring innen juridisk rådgivning til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Rådgivingen omfatter rådgivning knyttet t... Mer

Hanne Faust-Rolseth

Hanne Faust-Rolseth

Senior Manager | Advokatfullmektig

Hanne er Senior Manager på Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma, og leder til daglig immigrasjonsavdelingen. Hanne har en mastergrad i juss, og har jobbet i Deloitte siden 2014. Hun rådgir... Mer