Global mobilitet - strategi og prosesser

Tjenester

Global Mobilitet – strategi og prosesser

Gjør Global HR-mobilitet til et konkurransefortrinn

Deloitte bistår med å transformere organisasjonens globale mobilitetsprogrammer, gjennom å bringe inn både innsikt og erfaring sammen med hele vårt øvrige tjenestespekter.

Økt globalisering presser frem et økende behov for en mobil arbeidsstyrke og større behov for kreativitet i rekruttering av de beste talentene. Utfordringen mange selskap likevel står overfor i dag er mobilitetsprogrammer og interne prosesser tilpasset en annen tidsepoke. Resultatet blir da ofte at ustrukturerte og kostnadskrevende løsninger implementeres.

Normen blir individuelle forhandlinger og gjennomføring av løsninger som i økende grad avviker fra selskapets mobilitetsprogrammer. Økte utestasjoneringskostnader og administrative kostnader, med en stadig økende risiko knyttet til hvordan selskapet forholder seg til regulatoriske rammer i en global sammenheng. Det blir stadig mer utfordrende å gjennomføre mobilitet i samsvar med selskapets forretningsstrategi som normalt innebærer å bruke rett medarbeider på rett oppdrag på rett sted til rett tid – til riktig kost.
 

Utfordringer og trender

Når den globale konkurranse stadig intensiveres blir det intern fokus på dette fra eierne, toppledelsen, intern funksjoner og blant de ansatte som påvirkes av interne og eksterne faktorer. Selskaper kan da ikke lenger håndtere global mobilitet som en lavt prioritert aktivitet som presses til å levere høy kvalitet til en begrenset andel av organisasjonens totalt antall ansatte. Problemet forverres når alle utestasjonerte mottar samme løsning og samme vilkår uavhengig av hvorfor de sendes ut og hvilken verdiskapning de representerer for organisasjonen. En slik «one-size-fits-all»-tilnærming resulterer normalt i høye kostnader og redusert lønnsomhet for organisasjonen og dens eiere.

En smartere tilnærming tilpasser og strukturerer global mobilitet til en løsning som fremstår som ressurs- og kostnadseffektiv, fleksibel og i samråd med organisasjonens nye forretnings- og HR strategi. Dette innebærer å integrere global mobilitet med HR/Talent strategien, i kombinasjon med å implementere en langt mer effektiv intern tjenesteleveransemodell. Dette er ikke enkelt.
 

Våre tjenester

Vi har bistått flere norske organisasjoner med å transformere sine globale mobilitetsprogrammer, gjennom å bringe inn både innsikt og erfaring sammen med hele vårt øvrige tjenestespekter så som talent management, teknologi, avlønningsmodeller, skatt, incentivordninger, arbeidsrett, trygd, pensjon, forsikring og immigrasjon.

Vi samarbeider nært med våre kollegaer i vårt store internasjonale nettverk, og da i særdeleshet med våre kollegaer i UK som jobber innenfor Global Mobility Transformation (GMT) og som da vil kunne koble på ytterligere erfaring og innsikt hentet fra sitt arbeid med noen av de største organisasjonene globalt.

Kontakt oss

Stig A. Sperre

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Stig er partner og leder av Global Employer Services i Deloitte Advokatfirma. Han er spesialist innen nasjonal og internasjonal skatterett, policy og avlønningsmodeller, strategi og struktur knyttet t... Mer

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner / Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer

Erik Øxnevad Larsen

Erik Øxnevad Larsen

Partner, Advokat, Tax & Legal

Erik er advokat og arbeider med norsk og internasjonal skatterett, spesielt knyttet til norske og utenlandske virksomheter som sender sine arbeidstakere over landegrensene. Erik bistår også med rådgiv... Mer