Trygd, pensjon og forsikring

Tjenester

Trygd, pensjon og forsikring

Sentrale spørsmål for enhver arbeidsgiver

Dersom arbeidstakere sendes på tvers av landegrensene, kan utgifter til trygdeavgift og arbeidsgiveravgift ofte utgjøre et vesentlig kostnadselement. En vurdering av trygdemedlemskapet og eventuell reduksjon av utgifter knyttet til dette, bør derfor være et sentralt spørsmål for enhver arbeidsgiver.

Å få klarhet i en persons trygdetilknytning er naturligvis av stor betydning for opptjening av trygde- og pensjonsrettigheter. Det kan også være av betydning for medlemskap i tilleggspensjonsordninger både i Norge og i utlandet.

Vårt globale nettverk gir oss mulighet til å utarbeide fleksible pensjonsløsninger som tar hensyn til ulik beskatning i hjemland og arbeidsland, både på premieinnbetaling og pensjonsutbetaling.

Med vår ekspertise og erfaring på området, kan vi redegjøre for alternative løsninger som er økonomisk fordelaktige. Løsningene tar samtidig hensyn til mulige konsekvenser for den ansattes rettigheter, og dekning i et offentlig trygdesystem.

Kontakt oss

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik

Partner | Advokat

Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma Oslo og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdrag... Mer