International Tax - International Expansion Services

Tjenester

International Expansion Services

International Tax

Selskaper som ønsker å øke omsetning og lønnsomhet velger ofte å utvide virksomheten ved å flytte salg og virksomhet til nye geografiske områder. Deloitte kan bistå selskaper med å foreta gode strategiske valg og navigere raskt i nye jurisdiksjoner ved oppstart av virksomhet.

Deloitte sine rådgivningstjenester kan bestå av vurdering av lokasjon, analyse av markedstrender, plasseringsundersøkelser, rådgivning om selskapsrettslig strukturering, valg av finansieringsstruktur, krav til utarbeidelse og innrapportering av ligningspapirer, samt identifisering og evaluering av indirekte og direkte skatter både for selskap og ansatte.

Vi tilbyr koordinerte tjenester ved å samle team med spisskompetanse innenfor det enkelte fagfelt, og sikrer derved effektiv og profesjonell rådgivning i forbindelse med ekspansjon til nye markeder.

Kontakt oss

Rolf Saastad

Rolf Saastad

Partner | Advokat - Daglig leder Deloitte Advokatfirma AS

Rolf er daglig leder og partner i Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og spesialisert i norsk og internasjonal bedrifts- og selskapsbeskatni... Mer

Per Evers

Per Evers

Partner | (Rettshjelper) Skatterådgiver

Per er partner i Deloitte Advokatfirma. Han har tidligere vært skattedirektør i Norske Skogindustrier ASA i over 5 år med ansvar for skatterapportering samt skatteplanlegging. Per har en sterk kompeta... Mer