Transfer pricing

Tjenester

Internprising

Deloitte Norge

Flernasjonale selskaper får stadig flere transaksjoner med nærstående parter, og jobber kontinuerlig med å forbedre leveringskjedene sine på bakgrunn av økte krav til dokumentasjon av internprising. Deloittes spesialister på internprising kan bistå med dokumentasjonskrav gjennom å analysere og utarbeide internprisingsrapporter. Vi har kompetansen til dokumentasjon av alle typer transaksjoner, blant annet overføring av varer, tjenesteyting, finansielle transaksjoner og overføring av immaterielle eiendeler, for å nevne noen.

Internprisingsteknologi | Deloitte TP Digital DoX

Deloitte TP Digital DoX er en internettbasert løsning som legger til rette for effektiv internprisrapportering. Løsningen gir også muligheter for et tett samarbeid mellom Deloitte og det aktuelle prosjektteamet. Pålitelig økonomisk informasjon samles inn via brukervennlige nettbaserte spørreskjema. Svarene blir visualisert i en automatisk generert hovedfil, lokal fil eller i frittstående rapporter for en modulbasert tilnærming.

Les mer>

Deloittes analyse av internprising og land-for-land-data

Det er vår erfaring at uenighet om internprising fortsatt er en av de vanligste årsakene til tvister mellom skattemyndigheter og flernasjonale selskaper. I OECDs BEPS-prosjekt er det lagt større vekt på åpenhet og konsistens.
Denne utviklingen, sammen med utilstrekkelig kontroll og analyse av internpriser, og avvik fra selskapenes interne prinsipper, kan øke faren for dobbel beskatning, straffeskatt, og/eller bokettersyn av internprising. Deloitte bruker avanserte analyser, omfattende kunnskap om internprising og bred teknisk erfaring til å gjøre data om til kunnskap og nyttig innsikt.

Les mer>

Om internprising

Deloitte har etablert et internasjonalt senter, Global Transfer Pricing Center, med ansatte som har erfaring fra internasjonal internprising i Europa, Amerika, og Asia og Stillehavsregionen. Denne sentraliserte globale tilnærmingen legger til rette for en konsekvent rapportering og eliminerer interne uoverensstemmelser som kan oppstå når en har mange tjenesteleverandører. Dermed blir prosessen mer tidsbesparende, effektiv og lettere å forklare for relevante myndigheter.

For å levere tjenester knyttet til dokumentasjon av internprising har Deloitte etablert en egen metode, kalt Global Dox Insight. Denne metoden styres av smartsøk-teknologi, TP Search Smart, som gir en mer effektiv innsamling og bearbeiding av data og informasjon slik at alle forretningsbeslutninger er informerte. Slik kan Deloitte bistå flernasjonale selskaper med mange utenlandske tilknyttede virksomheter med å utarbeide global informasjon for å tilfredsstille alle dokumentasjonskravene på en effektiv og konsistent måte.

Optimalisering av forretningsmodell (BMO) og planlegging av internprising

Det globale næringslivet preges av stadige teknologiforbedringer, et stort behov for å innføre mønsterpraksis og -prosesser, og risikoen for lovendringer. Det er derfor stadig viktigere for flernasjonale selskaper å evaluere sin globale forretningsmodell. Regler for global internprising krever ofte at skattebetalerne forklarer det økonomiske grunnlaget og resultatene knyttet til transaksjoner mellom enheter i samme konsern.

Optimalisering av forretningsmodell (BMO) går ut på å forstå hvilke behov og krav som gjelder i driften og skattelovgivningen, og integrere disse i forretningsmodellen. Deloitte tilbyr skreddersydde tjenester knyttet til skatt og BMO i flernasjonale selskaper, med mål om å integrere krav til forretningsdrift og skatt på en skalerbar og bærekraftig måte, og hjelpe bedriftslederne med å ta gode avgjørelser.

Deloittes spesialister på internprising kan bistå med å evaluere og optimalisere risikofordelingen mellom selskap i samme konsern gjennom en relevant bransjeanalyse, ved å anvende metoder og veiledninger i nasjonale skatteregler og OECDs retningslinjer. Deloitte tilbyr BMO-tjenester basert på BMO Insight, som er en erfaringsbasert tilnærming for å utvikle løsninger på en rekke skatteforhold og -muligheter.

Deloitte kan også bistå kunder i planlegging av internprising og etablering av klare og konsistente internprisingsprinsipper, samt gi annen veiledning knyttet til planleggingen.

Håndtering av skattetvister

Deloittes tvist- og konfliktløsningsteam består av ansatte som tidligere har jobbet hos skattemyndighetene og spesialister på konfliktløsning som kan bistå selskaper i å kontrollere og håndtere bokettersyn og tvister knyttet til internprising på en konsekvent måte. Vi kan tilby strategisk rådgivning og taktisk støtte til selskaper i alle faser i en skattetvist.

Forhåndsprisingsordninger (APA)

Forhåndsprisingsordninger (APA) gir større sikkerhet gjennom forhåndsavtaler om internprisingsmetoder med en eller flere skattemyndigheter. Deloitte har lang erfaring og praktisk kunnskap om slike ordninger (APA), som gjør at vi kan bistå selskaper med å håndtere internprising, spesielt knyttet til risikoen for en eventuell dobbeltbeskatning.

Konfliktløsning og gjensidig avtaleordning

Det er ofte slik at det man svarer og foretar seg i den innledende fasen etter henvendelser fra skattemyndighetene er det som påvirker retningen eller utfallet av en internprisingsgjennomgang. Deloitte har erfarne fagfolk som kan bistå gjennom hele prosessen, fra forslag til justeringer etter bokettersyn, via forhåndsprisingsordninger, administrative klager, rettsbehandling, og gjensidig avtaleordning (Mutual Agreement Procedure, MAP).

Vi bistår selskaper i å forberede og håndtere skattegjennomgang. Tjenestene våre inkluderer hjelp med gjennomgang av forhåndsavtaler (pre-filing agreements, PFA) og informasjon om transaksjoner. Vi tilbyr bistand med å utarbeide faglige argumenter og å lage utkast til uttalelser, samt støtte i forbindelse med rettsforhandlinger og voldgift.

Vi er opptatt av å gi selskaper rask og effektiv hjelp i forbindelse med bokettersyn. Vi hjelper selskapene med å få bedre tilgang til vesentlige data, gi raskere svar på forespørsler om informasjon og forslag til skattejusteringer, utnytte interne skatteavdelinger og skape større konsistens i informasjonen som oversendes til skattemyndighetene.

Kontakt oss

Hans-Martin Jørgensen

Hans-Martin Jørgensen

Partner / Advokat

Hans-Martin er partner og advokat i Deloitte og leder vår internprisingsavdeling. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Hans-Martin bistår mange av Norges største ... Mer

Marius Basteviken

Marius Basteviken

Partner / Advokat

Marius er partner, advokat og siviløkonom i Deloitte med spesialisering innenfor internprising. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Marius bistår flere av Norges... Mer