Transfer pricing

Tjenester

Internprising

Deloitte Advokatfirma

Flernasjonale selskaper får stadig flere transaksjoner med nærstående parter, og jobber kontinuerlig med å forbedre leveringskjedene sine på bakgrunn av økte krav til dokumentasjon av internprising. Våre rådgivere på internprising kan bistå med dokumentasjonskrav gjennom å analysere og utarbeide internprisingsrapporter. Vi har kompetansen til dokumentasjon av alle typer transaksjoner, blant annet overføring av varer, tjenesteyting, finansielle transaksjoner og overføring av immaterielle eiendeler.

Multinasjonale selskaper organiserer sin virksomhet for å operere på en kostnadseffektiv og konkurransedyktig måte. Dette krever samhandling på tvers av landegrensene som igjen medfører et krav om prising på konserninterne transaksjoner i tråd med armlengdeprinsippet – også kalt internprising.

Uenighet om internprising er fortsatt en av de vanligste årsakene til tvister mellom skattemyndigheter og flernasjonale selskaper.

Dersom multinasjonale selskaper ikke har tilstrekkelig kontroll på prisingsprinsippene og dokumentasjonen, kan faren for dobbeltbeskatning samt potensiell straffeskatt øke vesentlig ved bokettersyn.

Deloitte kan bistå med alle aspekter knyttet til internprising – fra strategiske vurderinger til etterlevelse av dokumentasjonskrav. Vi bistår med utarbeidelse og implementering av effektive internprisingsmodeller knyttet til overføring av varer, tjenester, immaterielle verdier og/eller finansielle instrumenter. Vi bistår også med utarbeidelse av konserninterne avtaler samt gir støtte under bokettersyn.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Skatt og avgift

Kontakt oss

Hans-Martin Jørgensen

Hans-Martin Jørgensen

Partner | Advokat

Hans-Martin er partner og advokat i Deloitte og leder vår internprisingsavdeling. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Hans-Martin bistår mange av Norges største ... Mer

Marius Basteviken

Marius Basteviken

Partner | Advokat

Marius er partner, advokat og siviløkonom i Deloitte med spesialisering innenfor internprising. Han har lang erfaring fra arbeid med internasjonal skatt og internprising. Marius bistår flere av Norges... Mer