Artikkel

Dette er årets spådommer for TMT

Deloitte TMT Predictions 2022

Mangel på microchips vil fortsette, non-fungible tokens vil innta sportsmarkedet, og strømmeaktørene vil oppleve en stor økning i antall avbestillinger. Deloittes fageksperter har sett inn i krystallkula for 2022, og spådommene avsløres i rapporten: TMT Predictions 2022.

I rapporten ser vi på trender som drives av økonomiske og samfunnsmessige endringer som følge av den globale pandemien - trender som trolig vil ha stor påvirkning på næringsliv og forbrukere i året som kommer. 

– Vi ser økt bruk av teknologi, samtidig som produkter digitaliseres på tvers av sektorer. Digitale enheter får også større plass i helsevesenet. Enhetene blir smartere og koblet på nett via Wi-Fi6 og 5G, som forsterker den raske digitale omstillingen alle bransjer og virksomheter nå er vitne til, sier Joachim Gullaksen, leder for Technology, Media og Telecom i Deloitte Norge. Til tross for økt digitalisering, er det stor mangel på microchiper, noe som påvirker alt fra mobiltelefoner til smarte kjøretøy.

Dette er Deloittes 21. utgave av TMT Predictions.

Oppsummering av årets spådommer:
  • Det vil fortsatt være begrenset tilgang på mikrochiper neste år, og ledetiden vil strekke seg helt inn i 2023 for enkelte komponenter
  • Salget av Wi-Fi 6-enheter har i det stille overgått salget av 5G-enheter med god margin, noe som ventes å fortsette i årene som kommer
  • Det vil omsettes om lag 320 millioner digitale produktenheter tilknyttet helse og velvære 
  • NFT-er (non-fungible tokens) for sportsmedia vil skape transaksjoner for mer enn 2 miliarder USD
  • Spillkonsollene runder 50 år med rekordhøye inntekter, og med en inntekt per konsollspiller som langt overgår spillere på mobil og PC
  • Minimum 150 millioner strømmeabonnenter vil bli sagt opp globalt, med en churn på opptil 30 % per marked (streaming video-on-demand services, SVOD).

Les om utvalgte spådommer

Mikrochiper

For å forbedre digitale produkter behøves flere microchiper, men grunnet store forsinkelser i produksjonen vil vi trolig måtte se utover 2023 før man klarer å møte den økende etterspørselen. Deloitte Global spår at det vil bli underskudd på mange typer chiper i løpet av 2022, men at det vil bli mindre omfattende enn i 2021, og at det ikke vil gjelde alle chiper. Det langvarige underskuddet skyldes en kraftig økning i etterspørselen som er ytterligere forsterket av pandemien. I tillegg til utbredelsen av forbrukerenheter, har mange mekaniske produkter i industrien også blitt mer digitale.

Ikke overraskende er også venture-investeringer i halvledere i kraftig vekst, noe som igjen bidrar til etterspørsel etter nye typer chiper. Deloitte Global spår at venture-selskaper vil investere mer enn 6 milliarder USD globalt i oppstartsselskaper for halvledere i 2022. Det er riktignok bare 2 % av de forventede venture-investeringene på 300 milliarder USD i 2022. Likevel er dette mer enn tre ganger høyere enn i årene mellom 2000 og 2016.

Wi-Fi og 5G

De siste to årene har mange land tatt i bruk 5G, mens salget av Wi-Fi 6-enheter har stille overgått 5G-enheter med god margin - noe som ser ut til å fortsette de neste årene. Deloitte Global spår at det vil leveres flere Wi-Fi 6-enheter enn 5G-enheter i 2022, med anslagsvis minst 2,5 milliarder Wi-Fi 6-enheter mot rundt 1,5 milliarder 5G-enheter. Årsaken til dette er at Wi-Fi 6, i like stor grad som 5G, spiller en betydelig rolle i framtidens trådløse koblinger – ikke bare for forbrukere, men også for næringslivet. Smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner er noen av de mest populære Wi-Fi 6-enhetene, men Wi-Fi 6 brukes også i mange andre typer enheter, som for eksempel trådløse kameraer, løsninger til smarte hjem, spillkonsoller, klesplagg og AR/VR-headset etc.

Helse og teknologi

Deloitte Global spår at det vil leveres 320 millioner digitale enheter tilknyttet helse og velvære i 2022, og at dette tallet kan nå 440 millioner enheter innen 2024. Dette drives av nye tilbud på markedet og at flere i helsevesenet føler seg tryggere på å bruke dem. Markedet for apper knyttet til psykisk helse har også opplevd stor vekst, og den globale pengebruken knyttet til applikasjoner for psykisk helse vil nærme seg 500 millioner USD i 2022. Denne veksten er knyttet til det faktum at nærmere 800 millioner mennesker (11 % av verdens befolkning), har en eller annen form for psykisk lidelse. I tillegg har pandemien lagt stein til byrden for psykisk helse, med en nedgang i generell trivsel og velvære, og en dramatisk økning i depresjon, angst og posttraumatiske stressymptomer.

Non-fungible tokens (NFTS)

Såkalte “non-fungible tokens,” eller NFT-er, er unike digitale identifikatorer som bruker blockchain-teknologi for å registrere eierskap til media. Det betyr for eksempel at sportsentusiaster kan kjøpe, og ikke bare se, lisensierte digitale media av sine favorittsportsøyeblikk. Med alt fra samlekort til digitale videoer, vil sports-NFT-er trolig styrke NFT-enes plass i markedet for sportsinnhold. Deloitte Global spår at NFT-er for sport vil skape transaksjoner for mer enn 2 milliarder USD i 2022, som er om lag dobbelt så mye som i 2021. Innen utgangen av 2022 forventer vi at 4-5 millioner sportsentusiaster over hele verden vil ha kjøpt eller fått et NFT- sportssamleobjekt.

Spillkonsoller

Økosystemet for spillkonsoller feirer 50-års jubileum i 2022 med god helse og rekordhøye inntekter, stort utvalg av siste generasjon enheter og et sterkt utgangspunkt for videre vekst. Deloitte Global spår at konsollmarkedet vil omsette for 81 milliarder USD i 2022 - en økning på 10 prosent fra 2021. Inntekten per konsollspiller forventes å bli 92 USD per person i gjennomsnitt, ved utgangen av året. Dette er vesentlig mer enn antatt inntekt på 23 USD per PC-spiller og 50 USD per mobilspiller.

Strømmetjenester

Etter hvert som de ledende tilbyderne av strømmetjenester ekspanderer internasjonalt, og norske medieselskaper kommer med egne nasjonale strømmetjenester, vil den økende konkurransen gi et enormt tilbud for forbrukerne – men med større churn som et resultat for tilbyderne. Deloitte Global spår at minst 150 millioner strømmeabonnementer (streaming video-on-demand services, SVOD) vil bli sagt opp globalt, med en churn på opptil 30 % per marked.

Flere betraktninger fra Deloitte Globals rapport om TMT-prognoser

Teknologi og bærekraft (ESG)

  • Floatovoltaics – Flytende solceller, som nå er kommersielt levedyktige (også kjent som “Floatovoltaics") har gjort sitt inntog i den fornybare energimiksen. Deloitte Global spår at den samlede installerte kapasiteten av flytende solceller (FPV) vil nå et globalt toppunkt på 5,2 gigawatt (GWp) innen utgangen av 2022, noe som representerer 4–5 milliarder USD i investeringer, hovedsakelig i Asia.
  • Smarttelefoner —verdens mest populære enhet innen forbrukerelektronikk, forventes å ha en utbredelse på 4.5 milliarder enheter i 2022, noe som vil produsere 146 millioner tonn CO2 eller tilsvarende utslipp (CO2e) i 2022.
  • Mangfold, likestilling og inkludering – selv om de største aktørene i teknologiindustrien jobber for økt likestilling mellom kjønnene, ligger kvinneandelen i teknologistillinger på kun 8 %. Deloitte Global spår at pandemiens konsekvenser i måten vi arbeider på, kan ha dramatisk effekt på mangfoldet blant nye medarbeidere.

 

TMT Predictions 2022

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?