Implicațiile contabile cauzate de impactul COVID-19 asupra activității societăților

Solutions

Implicațiile contabile cauzate de impactul COVID-19 asupra activității societăților

Pandemia COVID-19 a afectat mediul economic având multiple efecte asupra tuturor industriilor într-o măsura mai mică sau mai mare. Un exemplu imediat ar fi societățile care activează în industriile de turism, ospitalitate, agrement și retail. Unele dintre aceste societăți au înregistrat scăderi majore ale veniturilor cauzate de măsurile impuse de carantină, de închiderea școlilor, precum si de schimbările din comportamentul consumatorilor, efect al distanțării sociale.

Impactul economic resimțit este concretizat într-o încetinire economică generală care include, însă nu se limitează la, volatilitatea și eroziunea pieței financiare, deteriorarea creditelor, preocupările legate de lichiditate, continua creștere a intervenției guvernamentale, creșterea șomajului, scăderea generală a cheltuielilor discreționare ale consumatorilor, creșterea nivelurilor stocurilor, reducerea producției din cauza scăderii cererii, concedierilor, precum și a unor alte activități de restructurare. Continuarea acestor circumstanțe ar putea duce la o încetinire economică și mai amplă care ar putea avea un efect negativ asupra rezultatelor financiare ale unei entități.

Având în vedere contextul economic actual și cerințele de raportare interimară pe care societățile trebuie să le întocmească în perioada următoare, societățile au misiunea de a identifica și de a reflecta în situațiile financiare impactul pandemiei asupra activității societății. În demersul lor, societățile pot considera următoarele zone care pot conduce la ajustări ale activelor sau pasivelor societății:

Indicatorii privind deprecierea activelor imobilizate

Ajustarea de valoare ale stocurilor

Prezentarea datoriilor pe termen scurt sau lung și calculul provizioanelor

Provizioanele pentru contracte oneroase

Dreptul de utilizare a activelor

Schimbarea momentului de recunoaștere a veniturilor precum si expunerea la penalități contractuale

Provizioanele pentru beneficii la pensionare

Evenimentele ulterioare

Pentru a respecta pe deplin standardele contabile, este esențial ca societățile să reevalueze o parte dintre ipotezele financiare impuse de condițiile actuale.

Accounting implications of COVID-19 Measurement and Disclosures

Get in touch

Corina Dimitriu

Corina Dimitriu

Partner Audit & Assurance

Corina Dimitriu joins Deloitte as Audit & Assurance Partner from another Big 4 firm. She has more than 20 years of experience in the field of financial audit, accounting, project management and intern... More