Modificări aduse obligației de a depune declarația privind beneficiarul real în contextul COVID-19

Article

Modificări aduse obligației de a depune declarația privind beneficiarul real în contextul COVID-19

24 martie 2020

OUG nr. 29/2020 a adus o serie de modificări cu privire la obligația de a declara beneficiarul real prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Astfel, OUG nr. 29/2020 prevede că:

  • În ceea ce privește persoanele juridice supuse înregistrării în Registrul Comerțului, se suspendă, pe durata stării de urgență, depunerea declarației privind beneficiarul real. Termenul de depunere a declarației, prevăzut de art. 56 alin. (4) și 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.
  • În ceea ce privește asociațiile și fundațiile, se suspendă, pe durata stării de urgență, depunerea declarației privind beneficiarul real și completarea documentelor prevăzute la art. 6, 7, 16 si 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 34^4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și termenul pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 se prelungesc cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

Așadar, persoanele juridice supuse înregistrării în Registrul Comerțului, precum și asociațiile și fundațiile care nu au îndeplinit până la data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 (21.03.2020) obligația de a depune declarațiile privind beneficiarul real, nu vor mai putea depune aceste declarații pe durata stării de urgență, având obligația de a depune aceste documente în termen de 3 luni de la data încetării stării de urgență.

Cat privește suspendarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 129/2019, menționate mai sus, este important de clarificat că se suspendă doar acele prevederi care reglementează termenele de depunere a declarațiilor privind beneficiarul real al entităților înregistrate în România, nefiind suspendate toate celelalte obligații prevăzute de Legea nr. 129/2019, inclusiv obligația de înregistrare ca entitate raportoare la ONPCSB.

Did you find this useful?