raport privind transparenta

Articol

Raport privind transparenta

In calitate de firma de audit ce efectueaza audituri statutare ale conturilor anuale ale unor entitati de interes public, S.C. Deloitte Audit S.R.L. (denumita in continuare "Firma") isi publica raportul anual de transparenta in conformitate cu Capitolul X, Articolul 46 al Ordonantei de Urgenta nr. 90/2008 (din 24 iunie 2008), cu toate modificarile si completarile, cu privire la auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile.

Toate informatiile prezentate in acest raport se refera la situatia Societatii la data de 31 decembrie 2020, cu exceptia cazurilor in care se indica altfel.

V-a fost de folos informația?