raport privind transparenta

Articol

Raport privind transparența

In calitate de entitate de audit ce efectueaza audituri statutare ale situatiilor fnanciare anuale ale unor entitati de interes public, Deloitte Audit S.R.L. isi publica raportul anual de transparenta, în conformitate cu cerințele Legii nr. 162/2017 și Regulamentul UE nr.537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

Toate informatiile prezentate in acest raport se refera la situatia Societatii la data de 31 decembrie 2022, cu exceptia cazurilor in care se indica altfel.