regulatory

Servicii

Reglementari

Prin intelegerea operatiunilor, sectoarelor de activitate precum si a problemelor cu care se confrunta clientii Deloitte poate oferi solutii prompte indiferent de domeniul de activitate precum si asistenta in evaluarea situatiei financiare si operationale.

Gama noastra de servicii de audit si consultanta va ajuta sa va indepliniti obiectivele de afaceri, sa gestionati riscul si sa va imbunatatiti performantele.

Pregatirea pentru audit a societatilor de tip ”Start-up

Proceduri dedicate societatilor de tip ”start-up” si societatilor mici private sau filialelor internationale care nu sunt supuse auditului. Procedurile vor include discutii cu conducerea cu privire la procesul actual si la identificarea riscurilor/zonelor complexe, inceprea muncii de teren, pregatirea si cooperarea cu conducerea si implementarea planului de actiune. 

Sistemul IT  – verificarea conformitatii statutare

In conformitate cu regulamentele contabile si fiscale, sistemul contabil trebuie sa intruneasca anumite cerinte specifice. Verificam conformitatea si asiguram sprijin in solutionarea aspectelor fiscale si de raportare financiara. Verificam daca sistemul contabil indeplineste cerintele de contabilitate statutara. 

Raport asupra conformitatii cu obligatiile post-privatizare 

Cand are loc vanzarea unei societati detinute de stat, uneori exista cerinta privind respectarea de catre cumparator a mai multor obligatii post-privatizare (ex.: un anumit nivel al investitiilor de capital, etc.). Verificam conformitatea societatii/actionarilor cu astfel de obligatii si raportam cu privire la aceste aspecte.

Conventii cu bancile

  • Pregatirea unui raport de asigurare catre banci care sa confirme indeplinirea cerintelor legate de conventiile financiare incheiate cu bancile. O astfel de confirmare a indeplinirii conventiilor de creditare este inclusa in contractele de credit.
  • Dezvoltarea unui model de calcul si de simulare a respectarii conventiilor incheiate cu bancile. 

Rapoarte pentru creditori

Asiguram asistenta conducerii pentru pregatirea la timp a diferitelor rapoarte si informatii solicitate de creditori (ex.: prognoze, bugete, situatii financiare interimare, etc.)