faq

Articol

Întrebări frecvente

Romania Best Managed Companies

Cifra de afaceri:
 • Cifra de afaceri anuală trebuie să fie între 10 și 75 milioane de euro;
Acționariat și structură organizațională:
 • Persoană juridică română deținută de antreprenori români; SAU
 • Persoană juridică română controlată prin societăți de investiții românești și/sau societăți comerciale cu capital privat local; SAU
 • Persoană juridică română deținută de cetățeni străini și în care echipa de management își are reședința în România; SAU
 • Persoană juridică română admisă la tranzacționare pe o bursă, cu mai puțin de 50% din acțiuni în free-float.
 • Nu sunt eligibile instituții de credit, companii de asigurări, filiale ale unor grupuri străine, unități din sectorul public, organizații de caritate și organizații non-profit.

  Suplimentar, eligibilitatea este condiționată de verificarea prealabilă de către Deloitte a criteriilor de independență.

Faza 1

Făcând clic pe „Înscriere”, sunt necesare aproximativ 10 minute pentru a finaliza cererea și a o trimite.

Faza 2

La finalul procesului, dacă sunteți eligibili, adică îndepliniți criteriile de aplicare, veți fi contactați pentru programarea în scopul participării la un workshop facilitat de rerezentanți ai Deloitte și Banca Transilvania, care vor acționa ca un coach personal pe tot parcursul programului, pentru a facilita identificarea și prezentarea aspectelor cheie specifice afacerii dumneavostră, în linie cu cei patru piloni ai programului. Acest pas poate necesita implicarea diferitelor dumneavoastră funcții (HR, marketing, financiar, juridicetc.) și poate fi gestionat de mai mulți angajați.

Pentru a vă pregăti aplicația, reprezentanti ai Deloitte și Banca Transilvania, care vor acționa ca un coach pe tot parcursul programului, vă vor însoți în special în cadrul unui workshop de aproximativ jumătate de zi pentru a evidenția elementele specifice afacerii dumneavoastră.

În această etapă, compania dumneavoastră demonstrează cum îndeplinește caracteristicile programului din perspectiva celor patru piloni: strategie, cultură și angajament, inovație și resurse, guvernanță și aspecte financiare. Acest pas este decisiv pentru pregătirea unei aplicații complet.

Workshopul este benefic pentru compania dumneavoastră dacă există implicare la nivel de top management și business owner. Această întâlnire poate avea loc la sediul dumneavoastră, la birourile noastre sau online.

Companiile sunt evaluate pe baza următorilor patru piloni, precizându-se că toți vor include o componentă CSR.

Strategie
 • Adoptarea unei metode formale de dezvoltare a strategiei
 • Asigurarea că ia în considerare toate părțile interesate
 • Punerea în practică a mijloacelor și resurselor necesare pentru măsurarea și executarea acesteia
 • Comunicarea acestei strategii în mod clar și regulat la toate nivelurile organizației
Resurse și inovație
 • Valorificarea abilităților și resurselor
 • Concentrarea cu hotărâre pe execuție
 • Concentrarea pe productivitate și inovație
 • Cooptarea unui talent de top pentru implementarea modelului și strategiei de afaceri
Cultură și angajament
 • Existența unei culturi corporative
 • Promovarea dezvoltării echipelor de management și a angajaților
 • Oferirea unui plan de compensare cuprinzător
 • Promovarea unei culturi incluzive
 • Elaborarea unui plan de continuitate a afacerii
Guvernanță și aspecte financiare
 • Existența unei guvernanțe structurate
 • Utilizarea indicatorilor de performanță ca instrument de măsurare
 • Existența unui bun management financiar necesar creșterii cifrei de afaceri, îmbunătățirii marjei operaționale și dezvoltării activelor

Această evaluare a diferiților piloni ar trebui să permită măsurarea, pe de o parte, a elementelor de diferențiere a companiei și, pe de altă parte, a capacității acesteia de a aborda provocările actuale ale tranziției ecologice și climatice, tranziției economice și financiare, tranziției guvernanței și tranziției sociale și societale.

Un juriu independent evaluează cererile și acordă certificare Best Managed Companies. Acesta se va întruni în iulie-august 2022. Deloitte nu este membru al juriului.

Programul nu stabilește un anumit număr de câștigători pe an. Se acordă importanță calității aplicațiilor pentru a păstra excelența mărcii în toate țările, an de an.

Da. Companiile sunt certificate pentru un an și pot aplica în fiecare an pentru a-și reînnoi certificarea, ceea ce le permite să-și păstreze toate avantajele.

Da. În primul rând, vom explica companiilor motivele care au condus la neobținerea certificării și zonele de îmbunătățire care au fost identificate de juriu. Avantajul reînnoirii candidaturii pentru candidații care nu au fost selectați va fi în special acela de a demonstra capacitatea lor de a progresa.

Nu. Tot ce cerem este puțin din timpul dumneavoastră.

Nu. Informațiile dumneavoastră sunt păstrate strict confidențiale, ceea ce asigură integritatea și succesul continuu al programului. Doar angajații Deloitte care lucrează direct cu dumneavoastră și membrii juriului vor fi la curent cu acestea și sunt, de asemenea, supuși regulilor de confidențialitate.

Înregistrările sunt tratate confidențial, iar programul respectă politicile stricte de confidențialitate ale Deloitte. Ca urmare a depunerii aplicației dumneavoastră, vi se va cere să acceptați conținutul declarației de confidențialitate.

Nu. Numele candidaților sunt confidențiale. Doar numele companiilor certificate sunt anunțate acolo unde este cazul.

Best Managed Companies primesc o certificare și nu un premiu care ar implica „câștigători” și „învinși” sau un clasament. Best Managed Companies recompensează o companie în ansamblu. Apreciem performanța colectivă, asta face diferența.

 • Veți beneficia de o expunere media extinsă și de o vizibilitate sporită pe piață
 • Veți avea ocazia să utilizați sigla Best Managed Companies pe mediile dumneavoastră de comunicare interne și externe
 • Veți putea să vă promovați compania în toate dimensiunile ei (Strategie, HR, Financiar, CSR etc.) și să împărtășiți această distincție cu toți angajații
 • Veți face parte din comunitatea globală Best Managed Companies
 • Veți avea ocazia să împărtășiți cele mai bune practici și să inițiați posibile relații de afaceri cu alte companii certificate
 • Veți putea participa la evenimente dedicate programului Best Managed Companies și în special la ceremonia de acordare a distincției câștigătorilor.