Corruption and Fraud Risk Assessment & Diagnostic

Solutii

Evaluarea și diagnoza riscului de corupție și de fraudă

Directorii și conducerea companiei au obligația fiduciară și responsabilitatea corporativă de a lua măsuri pentru a descuraja, detecta și preveni corupția și frauda. Abordarea noastră integrată de combatere a fraudei vă ajută să înțelegeți sensibilitatea companiei dumneavoastră la riscul de fraudă cu scopul de a identifica zonele cu un risc ridicat de fraudă și de a dezvolta un plan de control al fraudei. Acest lucru se poate realiza prin abordarea ariilor cu risc critic de fraudă, monitorizarea eficientă a diminuării riscului de fraudă și răspunderea cazurilor reale de fraudă.

Efectuăm evaluări ale riscurilor de fraudă, consiliere cu privire la cele mai bune practici de gestionare a riscului de fraudă și ajutăm la implementarea măsurilor de detectare a fraudei și prevenire a acesteia prin:

  • Efectuarea de controale și recenzii de proces legate de gestionarea riscului de fraudă;
  • Revizuirea contractelor și a documentelor justificative, revizuirea procedurilor interne;
  • Interviuri cu personalul cheie din departamentele de contabilitate, control sau achiziții; evizuirea conformității cu reglementările autorității de supraveghere;
  • Implementarea de programe antifraudă și anticorupție.