valuation

Servicii

Soluționarea litigiilor

Excelență și expertiză aprofundată în soluționarea litigiilor

Problema dumneavoastră: Nevoia unei opinii obiective furnizate de către un expert financiar independent care să asigure asistenţă în soluționarea sau stabilirea unui litigiu comercial.

Vă vom asigura asistenţă privind următoarele tipuri de procese:

  • Opinii independente;
  • Estimarea prejudiciilor şi a profiturilor pierdute;
  • Fuziuni și achiziții (acorduri privind clauzele de indexare pentru beneficii ulterioare, modificări materiale nefavorabile, ajustări ale preţului de achiziție, garanții și reprezentări);
  • Încălcarea dreptului intelectual;
  • Bancrută (transferuri preferențiale şi frauduloase);
  • Litigii în sectorul imobiliar și pretenţii în industria de construcții;
  • Pretenţii privind asigurările și întreruperea activității;
  • Litigii administrative în domeniul autorizaţiilor

Soluţia noastră

Furnizăm servicii de soluționare a litigiilor în calitate de consultanți financiari şi, de asemenea, participăm în calitate de experţi - martor în litigii și în soluţionarea disputelor – precum arbitraj și mediere internațională.

Echipa noastră oferă asistenţă clienților încă din faza de evaluare inițială a speţei, în dezvoltarea strategiei, elaborarea raportului de expertiză, negocierea termenilor şi în faza depunerii mărturiei în cadrul procesului, în calitate de experți.

Experții noștri dețin o serie unică de abilități care implică atât colectarea și pregătirea documentelor economice (dovezi), cât și comunicarea mesajului într-un mod convingător în fața instanței.