valuation

Servicii

Consultanță referitoare la portofolii

Control asupra complexității serviciilor financiare

Problema dumneavoastră: Societățile de investiții alternative (fonduri de capital privat, speculative (engl. hedge), de investiții, fonduri de fonduri (engl. Fund Of Funds), manager de investiții sau instituție financiară) se confruntă cu verificări amănunțite din partea părților interesate ca urmare a complexității crescute a investițiilor.

În consecință, se dorește adaptarea și definirea clară a politicilor și procedurilor de evaluare pentru a fi în conformitate cu rigorile de bune practici impuse de cele mai înalte standarde.

Puteți solicita serviciile noastre de consultanță în vederea evaluării activelor complexe, îndeosebi atunci când există preocupări privind lichiditatea sau vandabilitatea:

  • Portofolii de credite performante și neperformante;
  • Ipoteci rezidențiale și comerciale;
  • Acțiuni ordinare şi preferenţiale;
  • Instrumente de finanțare;
  • Instrumente derivative.

Soluţia noastră

Echipa noastră vă asistă în înțelegerea aprofundată a complexităților asociate cu fondurile de investiții, capitalul de risc și fondurile speculative. Profesioniștii noștri vă pot asista în estimarea valorii participațiilor sau a instrumentelor financiare şi în întocmirea unei analize a valorii estimate a portofoliului unui manager de investiţii în scopul raportării.

Dacă sunt necesare evaluări care să implice o analiză aprofundată a activelor care alcătuiesc portofoliile de fonduri, adaptate la cerințele de reglementare sau circumstanțe specifice clientului, Deloitte poate fi soluția.