Audit Intern din perspectiva Legii nr.162/2017

Articol

Audit Intern din perspectiva Legii nr.162/2017

Deloitte Romania prin echipa sa de profesioniști in furnizarea de servicii de audit intern este pregătită să vă ofere toata gama de beneficii rezultate din exercitarea funcției de audit intern, asigurând nu doar conformitatea cu Legea nr. 162/2017, ci si o perspectivă independentă asupra riscurilor cu care se confruntă organizația dumneavoastră și a modului în care acestea sunt gestionate.

Scandalurile economice care au distrus peste noapte branduri internaționale au făcut ca procesul de guvernanță corporativă să capete o importanța sporită pe agenda managementului companiilor, care astfel a alocat mai mult timp acestui subiect ca parte a planului de atingere a obiectivelor strategice.

În această perioadă managementul executiv resimte mai mult ca niciodată nevoia de acces rapid la informații pe care să se poată baza în procesul de luare a deciziilor. Asa cum misiunea auditului intern s-a schimbat, la fel și modelul pentru funcția de audit intern. Acum se așteaptă de la auditul intern să fie un consultant valoros al managementului - dinamic, axat pe identificarea riscurilor de afaceri și comunicarea informațiilor utile despre astfel de riscuri, precum si oportunități de îmbunătățire.

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

 • Art 65 Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit legii. 
 • Standardele de audit intern aplicabile entităților prevăzute mai sus sunt standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România
 • Art. 44 alin 1 si alin 2 lit.b - Amenda pentru neconformitate  50,000-100.000 RON

Deloitte, ca si furnizor de servicii de audit intern, se poate alinia perfect tuturor cerințelor principale pentru o funcție de audit intern, cu mai multa usurinta decat va reusi o entitate sa asigure acesta conformitate prin definirea interna a unei structuri dedicate:

 • Independența - raportare funcțională către Board/ Comitet de audit si administrativă către CEO
 • Competența - trebuie sa aibă cumulat competențe pentru a acoperi toate ariile universului de audit (ex: economic, IT, Juridic, fiscal).
 • Abordarea este bazată pe prioritizarea ariilor riscante din cadrul universului de audit
 • Evaluează și imbunătățește eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță; orientarea este pe procese și nu pe situațiile financiare, pe valoare adaugată si nu doar pe conformitate.

Cum vă putem asista ?

 • Audit intern externalizat, care poate defini si realiza planul (multi-)anual de audit intern
 • Asistență acordată persoanei desemnată cu rol de auditor intern existent, pentru acoperirea unor arii de evaluare cu particularitati din perspectiva calificarilor necesare (IT, GDPR, fiscalitate, juridic etc.)
 • Asistență pentru înființarea funcției de audit intern, prin analiza de impact, definire completa a cadrului de operare si sustinere in procesul de recrutare

Ce presupun serviciile de audit intern externalizat ?

 • Asigurarea unei echipe de exerti in audit intern ce deţin calificări profesionale - CIA, CRMA, ACCA , CISA şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) si ai Institului Auditorilor Interni din SUA.
 • Evaluarea riscurilor tuturor proceselor organizației, prioritizarea acestora și elaborarea planului de audit intern
 • Elaborare proceduri, metodologie de audit intern conform standardelor internaționale
 • Realizarea de misiuni de audit intern

Auditul intern

Descarcă flyer
V-a fost de folos informația?