Servicii

Cyber Strategy

Ajutăm organizațiile să se alinieze standardelor actuale și îi asistăm în implementarea politicilor de securitate cibernetică care răspund necesitatilor acestora de business.

  • Cyber Strategy Framework (CSF) Permite organizațiilor să identifice și să înțeleagă riscurile lor de business și expunerile la amenințările cibernetice. Definește strategia cibernetică, roadmap-uri cibernetice acționabile și arhitecturi de referință, în conformitate cu constatările unei evaluării de maturitate.
  • Cyber Target Operating Model Construiește obiective tintă adecvate pentru rolurile, responsabilitățile, procesele conexe și funcțiile de guvernanță pentru securitate cibernetică. Acestea iau în considerare structura existentă a organizației, capacitățile echipei, disponibilitatea resurselor și ecosistemul terților.

Ajutăm organizațiile să dezvolte soluții practice pentru a obține o vizibilitate mai bună asupra componentelor cheie ale programului lor de risc cibernetic, folosind platformele GRC ale furnizorilor sau soluții personalizate.

  • Cyber Risk Management Definește cadrul și metodologiile de operaționalizare a evaluării riscurilor cibernetice pentru a le înțelege amploarea și a lua decizii în cunoștință de cauză, care să alinieze apetitul la risc al organizației cu riscurile cu care se confruntă. Evaluează acoperirea polițelor de asigurare existente. Determină zonele în care riscul cibernetic rezidual ar putea fi transferat unui asigurător. Susține soluțiile GRC pentru unificarea și automatizarea activităților de gestionare a riscurilor cibernetice în întreaga organizație, inclusiv guvernanța riscurilor, raportarea riscurilor și metrice.
  • Cyber Policies Management Definește cadrul / procesul de gestionare a politicilor de securitate cibernetică pentru a gestiona întregul ciclu de viață pentru definirea, proiectarea, autorizarea, revizuirea și publicarea politicilor de securitate cibernetică. Dezvoltă politici de securitate care definesc controalele necesare pentru a aborda riscurile informatice
  • Third-Party Risk Management Personalizează serviciile la fiecare etapă a ciclului de viață al managementului riscurilor informatice terță parte. Oferă o imagine de ansamblu cu privire la programul de management al riscurilor terță parte.
  • Cyber Compliance Management Evaluează și pregătește conformitatea cu standardele internaționale de securitate a informatiilor (de exemplu, ISO / IEC 27001), precum și cu reglementările UE, naționale și / sau specifice sectorului de securitate cibernetică.
  • NIS Directive Compliance Evaluează și pregătește organizații, cum ar fi Autoritățile Naționale Competente (NCA-uri), Puncte Unice de Contact (SPOC-uri), CSIRT-uri, Operatori de Servicii Esențiale (OES-uri) și Furnizorii de Servicii Digitale (DSP-uri), pentru respectarea cerințelor care îmbunătățesc securitatea rețelelor și sistemelor informatice. Ajută organizațiile să dezvolte capacități de risc cibernetic care să abordeze cerințele de securitate și notificările incidentelor.

Ajutăm liderii de afaceri să înțeleagă mai bine cadrul de risc cibernetic, inclusiv modul în care aceasta poate avea impact asupra organizației lor particulare și stabilim prioritățile de gestionare a riscurilor cibernetice.

  • Cyber Security and Privacy Technical training Instruire tehnica in domeniul securitatii cibernetice si a confidentialitatii datelor pentru profesionisti (IT, securitate cibernetica, confidentialitatea datelor).
  • Cyber Security and Privacy Awareness training Instruire de constientizare (awareness) in domeniul securitatii cibernetice si a confidentialitatii datelor pentru toti angajatii.
  • Social Engineering - "Human Firewall' Testing Testăm elementul uman al organizației prin exerciții de simulare tehnică (cum ar fi Phishing, Tailgating, USB Drop, testarea complexitatii parolei).

Contact

Andrei Ionescu

Andrei Ionescu

Partener Coordonator Consultanță

Andrei este Partener coordonator al departamentelor de Consultanță și Managementul Riscului din Deloitte Romania și Moldova. Are peste 20 de ani de experiență în managementul riscului, securitate cibe... Mai multe