Riscul Financiar

Un mediu global în continuă schimbare cere ca organizațiile să aibă stabilitate financiară și lichiditate. Rezultatele corecte depind de rigoarea continua cu privire la guvernanta, modelarea și procesele din cadrul funcției financiare. Cum gestionați riscul financiar pentru a creste performanța ?