Preturi de transfer

Evenimente

Prețurile de transfer

Evoluții și aspecte practice

În contextul aderării României la Forumul de implementare al planului privind Erodarea Bazei Impozabile şi Transferul Profiturilor (”BEPS” - Base Erosion and Profit Shifting) al Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (”OCDE”), au fost dezbătute și adoptate o serie de acte normative care au în vedere alinierea legislației fiscale locale cu ultimele evoluții la nivel internațional.

Astfel:

 • În iunie 2017, Romania a implementat Directiva UE 2016 / 881 privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, prin care se transpun prevederile Acțiunii 13 BEPS cu privire la raportarea între țări (”CbC” - Country-by-Country reporting).
 • În iulie 2017 a fost emis de către OCDE noul Ghid al prețurilor de transfer, acesta fiind direct aplicabil în legislația locală.

Acest seminar are drept obiectiv prezentarea evoluțiilor în materie de prețuri de transfer și a impactului pe care acestea îl au la nivelul contribuabililor din România. Totodată, ne propunem să dezbatem împreună cu dvs. aspecte practice din cadrul inspecțiilor fiscale în domeniul prețurilor de transfer și nu în ultimul rând, să identificăm cea mai potrivită abordare, atât din perspectivă reactivă, cât și proactivă.
 
Agenda seminarului nostru include următoarele teme principale:

 • Alinierea legislației privind prețurile de transfer din România cu cerințele BEPS;
 • Introducere în cerințele privind CbC și aspecte practice pentru societățile din România;
 • Abordări recente ale autorităților din România în cadrul inspecțiilor fiscale;
 • Alternative la dosarul prețurilor de transfer – tendințe și aspecte practice privind Acordurile de Preț în Avans („APA”).

 
Evenimentul va avea un caracter interactiv, iar echipa Deloitte își propune să dezbată împreună cu participanții problemele și situațiile propuse de aceștia. Unde este posibil, vă rugăm sa ne transmiteți în avans întrebările dumneavoastră către asacaliuc@deloittece.com.

Agenda seminarului

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților
9:30 – 9:40 Introducere
9:40 – 10:45
 • Prețurile de transfer în context internațional – alinierea cu cerințele BEPS
 • Întrebări și răspunsuri
10:45 – 11:00 Pauză de cafea 
11:00 – 12:30 
 • Prețurile de transfer în România – implicații locale  
 • Cerințele privind Raportarea țară cu țară (”Country by Country reporting”) și aspecte practice cu care se pot confrunta societățile din România  
 • Întrebări și răspunsuri
12:30 – 13:30 Pauză de prânz
13:30 – 14:45 
 • Din practica inspecțiilor fiscale pe tema prețurilor de transfer
 • Întrebări și răspunsuri

14.45 – 15.00 Pauză de cafea

15:00 – 15.30

 • Alternative la dosarul prețurilor de transfer - Acorduri de preț în avans (APA)
 • Recapitulare/Întrebări și răspunsuri

 

*Limba oficială a evenimentului este limba română.

Detalii plată

50 € – per participant

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de participanți. Vă rugăm să confirmati participarea prin înregistrare aici.

Lectori

Ciprian Gavriliu  Director Departamentul de Taxe,  Deloitte România

Ciprian este Director în cadrul practicii fiscale Deloitte Romania, cu o experiență profesională de peste 13 ani în domeniu. El a asistat numeroase companii cu capital privat, românești sau internaționale să identifice și să gestioneze cu succes problemele fiscale, în special, cele din domeniul prețurilor de transfer. 

Ciprian este liderul practicii de prețuri de transfer din cadrul Deloitte Romania, participant la numeroase proiecte privind taxarea internațională. Experiența sa profesională acoperă diferite industrii precum: industria auto, industriile manufacturieră, de retail și bunuri de larg consum, telecomunicații și media, industria de petrol și gaze, sectorul imobiliar, energetic și servicii financiare. Ciprian este membru al Camerei Consultanților Fiscali din Romania, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, precum și, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

Este autor a multiple articole din domeniu și un invitat frecvent la numeroase evenimente și dezbateri ce privesc taxarea internatională, în special prețurile de transfer. De asemenea, este implicat direct în discuțiile cu autoritățile din Romania privind modificarea legislației fiscale prin intermediul Camerei de Comerț Americană în Romania și Consiliul Investitorilor Străini. Este activ în comunitatea leaderilor din business, cât și în mediul universitar din Romania prin organizarea evenimentelor pentru studenți.

ciprian

Ioana Botez – Senior Manager Departamentul de Taxe,  Deloitte România

Ioana are 11 ani de experiență în servicii de consultanță fiscală oferite companiilor locale și multinaționale în materie de prețuri de transfer, impozitare directă și impozitare internațională. Are, de asemenea o experiență de 4 ani în domeniul contabilitate. Ioana are o experiență extinsă în a asista companiile cu pregătirea documentației prețurilor de transfer, companii din industrii precum: automotive, retail, prestări servicii etc.

Ioana este absolventă a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). De asemenea, a absolvit cursurile de Master ale Facultății de Management – Administrarea Afacerilor din cadrul ASE.

Ioana este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF). În prezent participă la obținerea Diplomei în Taxare Internațională Avansată (ADIT).

bogdan

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 22 februarie 2018, la Hotel Ramada, (Strada Grigore Ureche 27) Iași. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Anastasia Sacaliuc

Email: asacaliuc@deloittece.com.

Mobil: +40 725 004 075

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.