d-tax

Solutii

D.tax

D.Tax este un program conceput pentru automatizarea procesului de raportare în domeniul TVA și este adaptat nevoilor specifice ale clienților.

Clienții noștri beneficiază de un instrument de raportare care este configurat, conceput și adaptat nevoilor lor.

D.Tax ține cont de profilul  de activitate al clientului, precum și de  operațiunile taxabile desfășurate.

D.Tax este independent din punct de vedere tehnic întrucât funcționează independent de sistemul principal de contabilitate/ERP al clientului.

Procesele D.Tax rulează pe baza datelor extrase cu ajutorul rapoartelor standard din sistemul(ele) principale.

D.Tax contribuie la sporirea nivelului de siguranță și acuratețe a procesului de întocmire a declarațiilor de TVA prin reducerea erorilor umane.

D.Tax acoperă și automatizează procese de TVA esențiale precum:

• întocmirea jurnalelor de TVA;

• întocmirea deconturilor de TVA (declarația 300), a declarațiilor recapitulative privind operațiunile  intracomunitare (declarația 390), a declaraţiilor informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (declarația 394), precum și a declarațiilor Intrastat  (împreună cu declarațiile rectificative, dacă este cazul);

• aplicarea automată a unor teste predefinite ce au ca scop identificarea potențialelor erori ce pot afecta datele raportate în declarațiile de TVA (ex. facturi duplicate, alocarea corespunzătoare a codurilor aferente tranzacțiilor, cota TVA corespunzătoare,  etc.);

• verificarea automată a codurilor de TVA în baza de date VIES și în registrele locale: Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, Registrul contribuabililor inactivi, Registrul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA;

• alocarea complexă și automată a codurilor atribuite tranzacțiilor pentru a permite raportarea în scopuri de TVA;

Odată implementat, D.Tax ușurează povara aferentă ajustării și verificării datelor și întocmirii declarațiilor de TVA,  operațiuni efectuate anterior manual și care presupuneau un volum de muncă mare.

Avantajele cheie ale utilizării sistemului D.Tax sunt:

Automatizare

• simplificarea și automatizarea proceselor aferente raportării de TVA cu  scopul principal de a  întocmi și depunere declarațiile  de TVA electronice.

• sistemul îi eliberează pe angajați de povara proceselor de rutină și de efectuarea unor calcule complexe și consumatoare de timp.

Integrare

• integrare de date din surse multiple și generarea de rapoarte fiscale coerente.

Securitate

• D.Tax verifică corectitudinea datelor raportate (i.e.  asigură validarea automată a codurilor de TVA  în baza de date oficială).

• cu ajutorul validărilor și a verificărilor personalizate, D.Tax minimizează riscul de potențiale erori în cadrul declarațiilor de TVA.

Optimizare

• se economisesc timp și bani.

• se reduce durata procesării  datelor în scopul raportării fiscale.

• este redus riscul de obligații fiscale suplimentare.

• crește eficiența.