Indirect Tax Review

Solutii

Indirect Tax Review

Soluții

Indirect Tax Review

Impozitare indirectă

Extinderea  afacerii, lanțurile de aprovizionare complicate, modificarea reglementărilor și creșterea atenției pe care autoritățile o acordă conduitei contribuabilului cresc riscurile impozitării indirecte la nivel local și global.

VAT Review Smart

Indirect Tax Review utilizează tehnologia Indirect Tax Review Smart pentru a facilita diagnosticarea coerentă a riscurilor și oportunităților de TVA la nivelul mai multor jurisdicții.

Tehnologia este ajustabilă și poate fi aplicată indiferent de dimensiunea companiei, de la organizații globale ce caută comparabilitate transversală la nivelul mai multor jurisdicții până la companii ce funcționează într-o singură jurisdicție.

Utilizând tehnologia brevetată VAT Review Smart, rețeaua noastră de practicieni experimentați poate oferi asistență în:

• identificarea potențialelor riscuri și oportunități în sfera TVA, evaluarea și  stabilirea impactului asupra afacerii, identificarea modificărilor necesare în vederea conformării cu obligațiile legale

• compararea performanței la nivelul mai multor jurisdicții și identificarea celor mai bune practici organizaționale

• evaluarea riscurilor și oportunităților aferente TVA pentru companiile nou achiziționate

• determinarea celor mai bune operațiuni TVA la nivel global pentru a ajuta la reducerea investigațiilor autorităților fiscale și pentru a evita costurile inutile cu privire la TVA

CGT Review Smart

Indirect Tax Review poate ajuta la evaluarea situației operațiunilor vamale și de comerț  ale organizației.

Utilizând tehnologia brevetată CGT Review Smart, rețeaua noastră de practicieni experimentați în domeniul vamal oferă asistență privind:

• extinderea supravegherii managementului executiv asupra unei baze agregate de grup și raportarea riscurilor potențiale la nivelul întregii organizații

• compararea controalelor existente în multiple jurisdicții și identificarea celor mai bune practici organizaționale

• adoptarea unei taxonomii și metodologii consecvente și uniforme pentru evaluarea riscurilor și stabilirea priorităților pentru gestionarea acesteia