VAT compliance

Solutii

Servicii de raportare în domeniul TVA

Pe baza experienței, a capacității noastre de a  presta servicii la nivel global și prin aplicarea inovatoare a tehnologiei, oferim o gamă de soluții de raportare extrem de eficiente.

Companiile care funcționează în mai multe jurisdicții se confruntă cu provocări foarte mari pentru a ține pasul în fiecare jurisdicție cu legislația în domeniul TVA, precum și cu multitudinea de cerințe referitoare la raportare.

Avem o experiență dovedită în asistența clienților pentru a stabili și gestiona obligațiile de raportare  în domeniul TVA. Dispunem de experți locali în peste 150 de țări, de o rețea de parteneri specializați în domeniul raportării TVA și echipe cu experiență în furnizarea de servicii de raportare complexe la nivel  global.

Serviciile noastre includ:

Servicii de întocmire a declarațiilor fiscale

• întocmirea și depunerea declarațiilor de TVA, Intrastat și a altor declarații privind impozitele  indirecte

• revizuirea datelor  în baza cărora sunt întocmite declarațiile de TVA

• asistență în timpul  inspecțiilor  fiscale și cu privire la întrebările  autorităților fiscale referitoare la declarațiile de TVA

• servicii de reprezentare fiscală

Recuperarea TVA

Recuperarea TVA suportată atât în România, cât și în alte jurisdicții.

Procesul de recuperare a TVA implică de cele mai multe ori următoarele servicii:

• participarea la discuțiile cu inspectorii fiscali;

• asistență la colectarea documentației și la elaborarea explicațiilor solicitate de autoritățile fiscale;

• redactarea contestațiilor.

Automatizarea raportării în domeniul TVA și managementul impozitelor indirecte

• D.Tax – este un program dedicat, conceput pentru automatizarea procesului de întocmire a declarațiilor de TVA în România

• Deloitte Smart: motorul Deloitte de raportare a TVA ce integrează soluții ale unor terțe părți

• Indirect Tax Data Analytics

Servicii de consultanță asociate serviciilor de raportare în domeniul TVA

• înregistrări în scop de TVA și anularea  codului de înregistrare în scopuri de TVA

• coordonarea proceselor interne, externalizate  și uzuale  în ceea ce privește obligațiile de raportare în domeniul TVA la nivel internațional

• revizuirea cerințelor referitoare la  facturare, cote de TVA, etc.

• cartografierea fluxului de tranzacții și facturi

• reconcilieri

• proiectarea unui centru comun de servicii (SSC), implementarea modelului de conformitate.

Servicii de integrare a obligațiilor de raportare în domeniul TVA post-fuziune

• revizuirea strategică a structurii organizaționale, a nivelurilor de resurse, a tehnologiei, a ciclului de raportare fiscală și a părților interesate, în varianta curentă și post-fuziune.

• consultanță, îndrumare și asistență strategică din perspectiva TVA cu privire la integrarea post-fuziune.

Revizuirea riscurilor derivate din îndeplinirea obligațiilor de raportare în domeniul TVA

• revizuirea strategică a structurii organizaționale curente, a nivelurilor de resurse, a tehnologiei, a ciclului de raportare fiscală și a părților interesate atât interne cât și externe.

Servicii de instruire în domeniul TVA (training-uri)

• proiectarea și implementarea de programe de instruire personalizate

• elaborarea de cursuri de instruire privind reglementările în domeniul TVA

• actualizări legislative

Reprezentare în fața autorităților guvernamentale

• asistență în vederea contactării  și menținerii corespondenței cu autoritățile guvernamentale

• consultanță, îndrumare și asistență în timpul inspecțiilor de TVA  realizate de autoritățile fiscale

Alte cerințe de conformitate în domeniul impozitării indirecte

• alte impozite locale, cum ar fi taxele de mediu, taxele energetice, cerințele de raportare statistică la nivel local etc

Alte servicii referitoare la obligații de raportare în domeniul impozitelor indirecte

  • Alte taxe, precum taxe de mediu, taxe în domeniul energiei, obligații de raportare statistică etc