Servicii

Optimizarea costurilor IT

Optimizarea costurilor IT este o prioritate de top pentru organizatii si CIO si poate fi un rezultat al investitiilor sau doar a rationalizarii utilizarii. Acesta poate fi initiata pentru rezultate pe termen scurt sau lung si se poate face in periode de declin economic, de crestere sau in timpul altor schimbari transformationale ale organizatiei.

Optimizarea costurilor IT, adresate la nivel strategic, tactic precum si in toate domeniile de proces, sprijina organizatiile in obtinerea de rezultate, imbunatatirea performantei si proiectarea strategiilor de redresare a cresterii. Activitatile includ evaluare a beneficiilor potentiale ale organizatiei, impact client, timp, riscurile si necesitatile de investitii.

Structurarea si optimizarea managementului de servicii in domeniul ITC, folosind cele mai bune practici:

  • Structurarea managementului ITC in conformitate cu obiectivele de afaceri 
  • Evaluarea, crearea si optimizarea proceselor de management al serviciilor in domeniul ICT 
  • Optimizarea costurilor de administrare de servicii ITC si a investitiilor planificate in domeniul ICT

Beneficii cheie ale abordari optime a managementului ICT

  • Flexibilitate la cerintele de afaceri, fata de asteptari si de asigurare a calitatii 
  • Utilizarea eficienta a resurselor ICT si a fondurilor