Саопштења за јавност

Ново Deloitte-ово истраживање открива да је већина организација повећала улагања у одрживост током прошле године усред глобалне неизвесности

Најновији Deloitte-ов извештај о одрживости за 2023. годину: „Убрзавање зелене транзиције“ открива да извршни директори климатске промене сматрају главним приоритетом за своје организације усред глобалне неизвесности. Замољени да рангирају питања која су најхитнија за њихове организације, многи извршни директори су климатске промене рангирали као једно од три најважнија питања, испред седам других, укључујући иновације, таленте и изазове у ланцу снабдевања. Штавише, 75% извршних директора је рекло да су њихове организације повећале улагања у одрживост током прошле године, а скоро 20% их је рекло да су „значајно“ повећали улагања.

Извештај такође идентификује кључне препоруке за организације које ће помоћи у затварању јаза између друштвених аспирација и учинка како би се убрзао напредак ка економији са ниским садржајем угљеника.

„У години континуиране неизвесности, поремећаја и конкурентских пословних изазова, лидери су климатске промене сврстали међу главна питања“, каже Мирослава Гаћеша, директорка у Сектору за управљање ризицима. „Пут ка одрживијој будућности ће потрајати, захтеваће пословна улагања, а покретаће га нове и иновативне технологије и креативни приступи. Обећавајуће је видети лидере компанија који одрживост стављају као приоритет и повећавају своје инвестиције како би предњачили.”

Оптимизам и даље постоји упркос повећаној забринутости због климатских утицаја

Скоро сваки анкетирани извршни директор рекао је да је њихова организација осетила утицај климатских промена у протеклој години. Извршни директори су навели „недостатак ресурса/трошкове ресурса“ као главни проблем који већ утиче на њихове компаније (46%), док је 45% истакло „промену образаца потрошње или преференција у вези са климатским променама“, а 43% је навело „емисије из регулативе“ као друге главне проблеме који утичу на њихове компаније. Поред тога, око трећине руководилаца изјавило је да климатске промене негативно утичу на физичко (37%) и ментално (32%) здравље њихових запослених.

Поред утицаја на њихово пословање, 82% руководилаца је рекло да су били лично погођени климатским догађајима у протеклој години, при чему је екстремна врућина била најчешћи проблем, а 62% је рекло да су забринути због климатских промена готово све време или већину времена.

Упркос овим забринутостима, 78% лидера је „донекле” или „екстремно” оптимистично да ће свет предузети довољно корака да избегне најгоре последице климатских промена, а 84% се слаже/потпуно слаже да се глобални економски раст може постићи уз истовремено постизање циљева климатских промена.

„Наше истраживање нам говори да извршни директори верују да и њихове организације и глобална економија могу да наставе да расту уз испуњавање климатских циљева и смањење емисија гасова стаклене баште“, наводи Гаћеша.

Испуњавање повећаних захтева заинтересованих страна

Deloitte-ова анкета открива да организације осећају велики притисак да реагују на климатске промене од стране свих својих група заинтересованих страна (чланова одбора и менаџмента, регулатора и владе, и потрошача и клијената). Организације такође осећају притисак својих акционара и инвеститора (66%), запослених (64%) и цивилног друштва (64%).

Активизам запослених посебно подстиче повећану акцију, при чему више од половине извршних директора каже да је притисак запослених на климатска питања довео њихове организације до повећања мера одрживости у протеклој години; 24% је рекло да је активизам запослених довео до "значајног" повећања. Регулатива је такође утицајна: 65% извршних директора је рекло да је промена регулаторног окружења навела њихове организације да повећају климатске перформансе у прошлој години.

Мере за постизање климатског ефекта се настављају, али и изазови

Организације предузимају акције: 59% користи више одрживих материјала, 59% повећава енергетску ефикасност, 50% обучава запослене о климатским променама, а 49% развија нове производе или услуге погодне за климу. Они такође појачавају напоре да се прилагоде климатским променама: 43% прави промене или премешта објекте како би били отпорнији на климатске промене; 40% купује осигурање од екстремних климатских ризика; а 36% нуди финансијску помоћ запосленима који су били погођени екстремним временским условима.

Међутим, као што смо видели прошле године, мање је вероватно да ће компаније предузети радње које показују да су уградиле климатска разматрања у своје културе и да имају подршку и утицај вишег руководства да изврше значајну трансформацију. На пример, 21% извршних директора је навело да њихове организације не планирају да повежу компензацију руководиоцима са учинком одрживости животне средине, а 30% је рекло да не планира да лобира код владе за климатске иницијативе.

Штавише, када су упитани колико су одређене групе озбиљне у погледу решавања климатских промена, само 29% извршних директора је рекло да верује да је приватни сектор „веома” озбиљан. Скоро четвртина извршних директора навела је да је тешкоћа у мерењу утицаја њихових организација на животну средину главна препрека повећању активности, а скоро једна петина је као препреке навела трошкове и фокус на краткорочна питања.

Препоруке за убрзање зелене транзиције

Deloitte-ово истраживање показује да извршни директори заиста верују да и њихове организације и глобална економија могу да наставе да расту уз испуњавање климатских циљева и смањење емисије гасова стаклене баште. Дакле, како они могу помоћи да се затвори јаз између жеље и учинка, пробије баријера за веће акције и почнну да балансирају краткорочне трошкове климатских иницијатива са дугорочним користима?

Извештај нуди неколико препорука које ће помоћи извршним директорима да почну, укључујући уграђивање климатских циљева у општу стратегију и сврху њиховог пословања, изградњу поверења предузимањем кредибилних климатских акција, оснаживање одбора, подстицање акције заинтересованих страна, улагање у данашње (и будуће) технологије и сарадњу у циљу покретања промена на нивоу система.

Да ли Вам је ово било корисно?