2018 global blockchain survey with a pintch of CEE insight

Чланак

Да ли је тренутак за блокчеин стигао?

Deloitte-ово истраживање о блокчеину 

Deloitte-ово глобално истраживање о blockchain („блокчеин“) технологији које је спроведено међу више од 1.000 директора из седам земаља који послују у девет различитих привредних сектора представља својеврстан индикатор у ком правцу се креће „блокчеин“. Како би закључци глобалног истраживања добили додатну димензију, спровели смо анкету у централној Европи укључујући и Србију.

Блокчеин данас

Увођење „блокчеина“ и даље је у почетној фази у Централноисточној Европи и региону ЕМЕА, али се уводи различитом брзином у различитим секторима. Међутим, углавном се дубоко верује у дугорочан утицај блокчеина на промену пословања.

Резултати за Централноисточну Европу

  • Скоро половина испитаника верује да је феномен „блокчеина“ преувеличан, али 45% испитаника ипак верује да ће ова технологија довести до промена у њиховој индустрији и да ће њихова компанија изгубити конкурентску предност уколико пропусте увођење „блокчеин“ технологије.
  • Око две трећине испитаника (70%) сматра да је „блокчеинвише од нове технологије за плаћања и да ће, осим на финансијски сектор, утицати на још неколико индустрија.
  • 76% испитаника сматра да ће у будућности „блокчеин бити у потпуности заступљен, али само њих 27% намерава да замени свој постојећи систем или део њега иновацијама које се базирају на тој новој технологији у наредном периоду.
  • Само једна четвртина испитаника изјавила је како су досад уложили нешто средстава у „блокчеин“, али скоро 30% испитаника је изјавило како ће у ту технологију инвестирати бар 100.000 евра у наредној години.
  • Скоро 60% испитаника верује да су решења заснована на „блокчеинусигурнија од традиционалних решења. Међутим, само 42% испитаника сматра да њихов управљачки тим заиста разуме технологију „блокчеин“.

Упркос постојећој актуелности и широком потенцијалу примене, низ фактора утиче на темпо увођења блокчеина:

  • Још увек присутна скепса према криптовалутама која негативно утиче на одлуке о улагању у „блокчеин“ и узрокују забринутост код инвеститора.
  • Спор напредак у развоју потребних правних оквира, законодавства и индустријских стандарда потребних за прелазак из фазе пилот пројекат у фазу шире имплементације.
  • Недостатак стручног кадра с искуством у подручју „блокчеина“.
  • Изазови у погледу управљања у новом систему.

Преузмите саопштење за јавност - Да ли је тренутак за блокчеин стигао?

Глобално истраживање о блокчеину за 2018.

Преузмите извештај (PDF)