Чланак

Перспективе примене блокчејн технологије у привреди 

Нови систем поверења

Текст је објављен у часопису "Бизнис и Финансије"

Водећи људи у компанијама које послују у САД и у неким земљама Западне Европе већ су спремни да предузму велике кораке у примени блокчејна у наредним годинама, док је у централноисточној Европи, укључујући и Србију, примена још у почетној фази и одвија се различитим брзинама у различитим секторима. У овом делу Европе, став да ће изгубити конкурентску предност уколико пропусте увођење блокчејн технологије је најзаступљенији међу директорима који послују у секторима енергије, технологије, медија и телекомуникација, али њихово мишљење дели и 42% испитаника из сектора финансијских услуга, показује најновије глобално истраживање консултантско-ревизорске компаније Deloitte.    

Блокчејн технологија која је настала као основ криптовалута је изазвала велико интересовање и постала предмет поларизације између стручне и шире јавности у изненађујуће кратком року. Ипак, реч је о технологији која је више од тога и за коју можемо рећи да је заједно са вештачком интелигенцијом највеће достигнуће дигиталне трансформације која фундаментално мења наш свет.  

У основи, у питању је  технологија која омогућава  аутоматизацију пословних трансакција тако да се све информације уместо традиционалних база података чувају у систему састављеном од умрежених рачунара и самим тим нема једног „ауторитета“ који је власник података. Другим речима, отклања се проблем  усаглашавања између учесника у пословним трансакцијама од којих свако има своју „верзију истине“.

У чему је највећа привлачност блокчејна?

Помислимо на тренутак на пословне трансакције које се дешавају сваког тренутка: уговори, наруџбенице, отпремнице, фактуре, налози за плаћање и каква је досадашња пракса где сваки од учесника има своју базу података у којој бележи ове трансакције, односно „стање ствари“. Са друге стране замислимо систем који може бити креатор јединствене и усаглашене  стварности независно од тога што је реч о функцији са великом бројем актера и пословних промена на различитим меридијанима. Управо у томе је привлачност блокчејна као новог пословног модела који обезбеђује аутоматизацију и хронологију пословних трансакција у реалном времену, смањује оперативни и финансијски ризик, отклања проблем неповерења и повећава ефикасност.

Када само један ентитет управља подацима, не постоји поуздано ограничење за недозвољено коришћење података и њихову злоупотребу. Ту засигурно видимо револуционарност блокчејн технологије јер се отклања ризик, а самим тим и цена неповерења коју плаћају сви учесници у пословном ланцу. У пракси се смањује сложеност и неефикасност евидентирања и праћења пословних трансакција, а са друге стране повећава транспарентност јер се обављена трансакција бележи и не може се променити док сви учесници у блокчејн мрежи не дају пристанак пре додавања трансакције у такозвани блок.

Блокчејн је у овом погледу доживео своју корисну примену у већ нашироко познатом „IBM Food Trust“, пројекту којим се обезбеђује потпуна контрола и ефикасност у управљању ланцем набавке у прехрамбеној индустрију кроз тзв. дигиталну трансформацију логистичког ланца који повезује узгајиваче, прерађиваче, дистрибутере и трговце на мало, кроз сталну и заједничку евиденцију података о систему хране у вези порекла, безбедности, квалитета и финансијских  трансакција у овом ланцу.

Охрабрујуће интересовање у Србији

Стиче се утисак да је ова технологија усмерена против традиционалних актера који су се јављали као посредници и гаранти поверења, као што су на пример банке у документарним пословима путем издавања акредитива и гаранција. Међутим, велике банке су правовремено увиделе опасности али и могућности примене нових технологија кроз развијање нових пословних модела и примену блокчејна у различитим областима пословања, од система евиденције података, преко емитовања хартија од вредности и укључивања у систем електронских валута.  

Када је реч о ситуацији у Србији, охрабрује интересовање за примену блокчејна које се огледа и кроз покренуте иницијативе дигиталне трансформације у јавној управи и корпоративном сектору. Пројекти у којима се већ виде реални развојни потенцијали за коришћење блокчејн технологије се односе на могућности за развој јединственог рачунарског програма за симулацију енергетског тржишта без посредника, креирање „пасоша“ за појединачне производе у циљу осигурања  контроле квалитета у обезбеђивању хладног ланца у месној индистрији, превенцију фалсификовања вина, меда, потврђивање географског порекла воћа и поврћа итд.

С друге стране, за ширу примену блокчејн технологије потребно је решити неке од изазова који су већ препознати у пракси, а односе се на боље разумевање самог процеса, припрему планова за управљање променама и прелазак на блокчењн технологију, обезбеђење заштите података и надзор над блокчејн мрежом као и усаглашавања на регулаторном нивоу.

Како примену блокчејна виде привредници?

Премда још увек није дошао тренутак за потпуну имплементацију блокчејна, он је сваким даном све ближи, што потврђују и резултати актуелног истраживања „Да ли је тренутак за блокчејн стигао?“, компаније Deloitte. Истраживање је спроведено  међу више од 1.000 директора из седам земаља који послују у девет различитих привредних сектора, укључујући централноисточну Европу и Србију. Добијени налази указују да су директори у САД и у неким земљама Западне Европе већ спремни да предузму велике кораке у примени блокчејна у наредним годинама, док је у централноисточној Европи примена још у почетној фази и одвија се различитим брзинама у различитим секторима.      

Неки од кључних налаза у централноисточној Европи показују да скоро половина испитаника верује да је феномен блокчејна преувеличан, али 45% анкетираних ипак верује да ће ова технологија довести до промена у њиховој индустрији и да ће њихова компанија изгубити конкурентску предност уколико пропусте увођење блокчејн технологије. Такав став је најприсутнији међу директорима који послују у секторима енергије, технологије, медија и телекомуникација, али њихово мишљење дели и 42% испитаника из сектора финансијских услуга.

Око две трећине испитаника (70%) сматра да је блокчејн више од нове технологије за плаћања и да ће, осим на финансијски сектор, утицати на још неколико индустрија. Иако 76% испитаника сматра да ће у будућности блокчејн бити у потпуности заступљен, само њих 27% намерава да замени свој постојећи систем или део њега иновацијама које се базирају на тој новој технологији у наредном периоду.

Резултати показују и да је само једна четвртина анкетираних директора у овом делу Европе до сада уложила одређена средства у блокчејн, али скоро 30% испитаника је најавило како ће у ту технологију инвестирати бар 100.000 евра у наредној години. Готово 60% испитаника верује да су решења заснована на блокчејну сигурнија од традиционалних решења. Међутим, само 42% анкетираних сматра да њихов управљачки тим заиста разуме блокчејн технологију.

Мада ће изградња друштвених капацитета и регулаторна питања одређивати брзину примене блокчејна у наредном периоду, већ сада је сигурно да ова технологија има изузетне потенцијале за аутоматизацију, унапређење протока, размене, оптимизацију и заштиту информација на глобалном нивоу, и самим тим ће бити у фокусу у периоду који долази. Чини се да ће будућност бити јако узбудљива и, зато, будимо сви заједно део те будућности.    

Да ли Вам је ово било корисно?