Tree icons

Погледи

Прво истраживање ове врсте потврдило све важнију улогу директора одрживог развоја у наредним годинама

Институт за међународне финансије и Deloitte UK објавили су налазе глобалне анкете стручњака и других високих руководилаца за одрживи развој о улози директора за одрживи развој у решавању најважнијих еколошких, социјалних и управљачких питања.

„Компаније за финансијске услуге могу одиграти кључну улогу у преласку на нискокарбонску привреду засновану на одрживим финансијама и истовремено подстицати сопствени развој. Веома сам срећна што извештај, који су заједно припремили Институт за међународне финансије и Deloitte, пружа увид у то како директор за одрживи развој може помоћи у даљем напретку“, каже Мирослава Гаћеша, директорка у Сектору за управљање ризицима. „Једно је сигурно: то је заједнички напор читавих компанија и захтева снажну стратешку подршку, а свака компанија мора пронаћи свој приступ који одговара њеној структури и култури.“

Истраживање је открило да директор за одрживи развој постаје „главни и одговорни за дефинисање смисла организације“ и да је одговоран за разумевање и предвиђање промена у спољашњем систему одрживости као и за трансформисање пословног модела своје компаније како би она спремно одговорила на новонастале изазове. Скоро сви испитаници сматрају да ће улога директора за одрживи развој постати још важнија у следеће две године, с обзиром на то да је одрживост и даље кључни приоритет за ову индустрију.

„Суочавање са климатском кризом захтева заједничко деловање, а компаније широм света морају бити његови покретачи“, изјавила је Мирослава. „Директори за одрживи развој фокусирани на мерљиву, одлучну акцију могу да помогну у остварењу тог циља и што им дамо већа овлашћења то ће и ефекат бити већи на све области организације. Од тога зависи будућност наших људи, планете и професије“.

Остали налази из извештаја:

• Иако је мање од 15% испитаника изјавило да имају директора за одрживи развој, више од 75% каже да имају сличну или еквивалентну позицију, од којих су најчешће руководилац сектора за одрживи развој или руководилац сектора за екологију, друштво и управљање.

• Иако се конкретна овлашћења директора за одрживи развој разликују колико и компаније у којима раде, истраживање је утврдило три кључне теме у погледу општих одговорности директора за одрживи развој:

1. Разумети спољашње окружење и понудити увиде;
2. Помоћи компанији у преобликовању стратегије;
3. Осигурати промишљено вођство и помоћи у усклађивању тимова кроз укључивање, оспособљавање и повезивање.

• Испитаници директоре за одрживи развој сматрају стратезима, утицајним особама и одговорним за то да резултати еколошких, социјалних и управљачких питања постану видљиви за све делове пословања. Умрежавање, познавање организације и утемељеност у послу сматрају се кључним за постизање овог циља.

• Једна трећина испитаника одговара извршним директорима. Директори за одрживи развој, који директно извештавају извршне директоре, такође су изјавили да је тај однос разлог ефикасности њихове улоге.

Налази овог извештаја заснивају се на одговорима 80 стручњака за одрживост и високих руководилаца из преко 70 организација, укључујући директоре одрживог развоја, извршне директоре, директоре за ризике, као и руководиоце одрживог развоја, животне средине, друштвених и питања управљања и стратегије. Испитаници су представници друштава за управљање средствима и фондовима, осигуравача и банака у Европи, Северној Америци, Азији и на тржиштима у развоју.

Будућност директора одрживог развоја

Да ли Вам је ово било корисно?