Управљање инвестицијама

Као светски лидери у пружању услуга клијентима који се баве управљањем инвестицијама, Deloitte користи глобалне ресурсе и локалне могућности, што резултира јасним разумевањем специфичности тржишта сваког клијента и његовог начина пословања.