Услуге

Актуарство, награде и аналитика

Организације имају изазове у виду нових ризика који тек настају док покушавају да обезбеде профитабилни развој и остваре све већу зараду од капитала на тај начин што ће разумети прилике које су прилагођене ризику како би се искористио капитал. Deloitte Actuarial, Rewards & Analytics (АRА) стручњаци помажу пословним лидерима да доносе информисане одлуке како би увећали приходе, управљали ризицима и капиталом, смањили оперативне трошкове и дизајнирали програме компензације и награђивања с циљем решавања најважнијих пословних, финансијских изазова и изазова који се односе на осигурање. Радимо са многим водећим светским фирмама које пружају финансијске услуге у области животног, имовинског & осигурања од повреда, као и са онима које нуде здравствене планове и пружају здравствене услуге и пружамо савете везане за награђивање и управљање ризицима организацијама из свих области индустрије и свих делова света.

Actuarial 2020: Transform the function

Imagine a world where your organization’s actuaries can address be called to answer burning questions – and get business-oriented, easy-to-visualize responses that inform strategic decision making.

Actuarial 20/20: A corporate evolution worth realizing

Actuarial 20/20 is an offering that assists organizations and their actuarial teams in transforming and enhancing the value of the actuarial processes, systems, and people. Transformation, performed hand in hand with senior management, ultimately improves the overall value of the actuarial team as an important player in business and finance decision making.

People analytics: Recalculating the route

Analytics is no longer about finding interesting information and flagging it for managers. Now, data are being used to understand every part of a business operation, and analytical tools are being embedded into day-to-day decision making.

Talent analytics

Контакт

Надежда Недић

Надежда Недић

Виши консултант

Надежда Недић је виши консултант у Сектору за пословни консалтинг у Deloitte-овој канцеларији у Београду са искуством на различитим пројектима укључујући оптимизацију пословних процеса, оптимизацију у... Више