Одбрана, безбедност и правда

Упркос софистицираним и непредвидивим претњама, владе и организације морају да управљају данашњим дисруптивним, геополитичким приликама. Deloitte-ова решења доприносе јачој и исплативој стратегији одбране, без довођења у питање мисије организација.