Транспорт

Фирмама које се баве јавним транспортом пружамо сазнања која се односе на њихове јединствене тржишне изазове: ескалацију конкуренције, технолошке захтеве и демографске импликације на макро нивоу о томе како градови и народи премештају људе и робу.