sspa-compliance-and-the-sspa-independent-assessment-requirement

Чланак

Мicrosoft преглед безбедности и приватности добављача (SSPA)

Deloitte има квалификације које захтева Microsoft SSPA водич који се односи на потребну стручност и довољну техничку обуку и познавање предмета како би адекватно проценила усаглашеност и можемо да вам помогнемо да испуните годишње захтеве SSPA програма.

Пракса приватности и безбедности кључна је у данашњој економији заснованој на информацијама. Таква пракса је прописана регулативом. "Безбедност добављача и осигурање приватности" (SSPA) је корпоративни програм Корпорације Microsoft којим се добављачима испоручује упутство за безбедну обраду података у облику "Захтеви за заштиту података Microsoft добављача" (DPR)

Приоритетни проценитељ је компанија коју је одобрио Мicrosoft да може да изврши независну процену у односу на Microsoft захтеве за заштиту података. Ова предузећа разумеју Microsoft SSPA програм и квалификована су да изврше SSPA процену.

 

Како Deloitte може да помогне?

Deloitte је сертификовани приоритетни проценитељ и има квалификације које захтева Microsoft SSPA водич које се односе на потребну стручност и довољну техничку обуку и познавање предмета како би се адекватно проценила усаглашеност. Обављамо услуге независног проценитеља и можемо вам помоћи да испуните годишње захтеве SSPA програма.

 

Да ли Вам је ово било корисно?