Чланак

Партнерство које доноси вредност

Аутор: Дејан Перић, директор у Сектору за управљање ризицима

Када говоримо о остваривању уштеде, а у области управљања информационим системима у току 2022. и 2023. године углавном се све своди на питање оптимизације процеса и потенцијалних утицаја на сигурност.
Оптимизацијом пословних процеса се прави уштеда, оптимизација повлачи измене процеса, измена процеса може довести до ризика да се изгуби на сигурности информационог система.
Ако желимо постићи што боље управљање ризицима информационог система и самог пословног процеса овај троугао мора бити уравнотежен на такав начин да одговара индивидуалном профилу фирме.

Наше услуге у области управљања ризицима су фокусиране на унапређење управљања ризицима, оптимизацију пословних процеса и безбедносни и сајбер аспект изложености он-лине окружењу.

Управо тако, наши партнери као један од основних корака, врше анализу пословних процеса у циљу њихове оптимизације, а затим и унапређење безбедности информационог система, јер, далеко су мањи трошкови безбедности него губици који могу настати услед недостатака исте.

Раније услуге које су обухватале ИТ ревизију и прегледе информационог система су еволуирале на један виши ниво који је само у основи базиран на основним безбедносним контролама. Отишло се корак даље како би обухватале нове обавезне области као што су клауд, ЕСГи нове технологије и праксе којима су наши партнери прибегли како би остварили уштеде.

Процеси као што су клауд трансформација и процена његове зрелости (Cloud transformation & Cloud maturity assessment), планирање архитектуре стратегије у облаку (Cloud strategy architecture planning), клауд идентитет и процес управљања пословним процесима (Cloud identity and process management), а уз безбедносне аспекте као што су „zero trust“ модел и други сервиси за заштиту информација омогућавају успешније достизање поменутих циљева.

Управо у тој фази се доказује успешно партнерство. Рука која води, такорећи је срж унапређења у току сваке миграције, реорганизације или увођења нових пословних процеса. Неопходно је оптимално и ефикасно саветовање у дизајну, тестирању процеса, система и архитектуре која их подржава, а и помоћ у имплементацији сигурносних решења и самом подизању свести о новонасталим ризицима.

Искуство кроз рад са компанијама партнерима у алијанси, као што су Amazon, Google, Microsoft и један од највећих пен-тест тимова у Европи осигурава да водимо у свим иницијативама и загарантовано доносимо вредност приликом сваког изазова.

Да ли Вам је ово било корисно?