Решења

Процес континуитета пословања

Компаније се данас суочавају се са све већим изазовом управљања сложеним операцијама у више ентитета, јер интегришу пословне партнере, добављаче, па чак и конкуренте у проширено предузеће. Потреба за ефикасним програмом смањења ризика и управљања континуитетом пословања (BCP) никада није била израженија.

Поузданост и континуитет операција су од критичног значаја за опстанак предузећа, као и за изградњу конкурентске предности. Прекид у пословању једне компаније доноси огроман утицај на целу мрежу повезаних ентитета.

Поред тога, још строжи, сложенији регулаторни и захтеви за усаглашавање приморавају компаније да спроводе програме управљања континуитетом пословања. Такође, BCP је добио све већи значај као средство за изградњу конкурентске предности.

Ефикасан BCP је критична компонента успешног управљања пословањем. Искуство показује да ће обично преко 50 процената предузећа без ефективног плана континуитета пословања на крају пропасти после великог поремећаја.

Како Deloitte може да помогне?

Deloitte методологија омогућава развој и ажурирање ефикасног BCP-а, и у приложеној брошури можете пронаћи детаље.

Помажемо клијентима да се припреме за решавање кризних ситуација и креирају планове континуитета пословања пре него што дође до таквих ситуација. Такође нудимо ревизију постојећих планова управљања континуитетом пословања (BCP) укључујући тестирање кризних сценарија и припрему радионица за различите нивое у организацији – све то у складу са признатим процедурама по стандарду ИСО 22301, Института за континуитет пословања (Business Continuity Institute - BCI) и проверених метода тестираних током нашег великог искуства у раду са клијентима из различитих индустрија.
 

Контакт

Александар Мирковић

Александар Мирковић

Руководилац, Сектор за управљање ризицима

Александар Мирковић има више од 18 година професионалног искуства у области сајбер безбедности и планирања и ревизије информационих система. За то време радио је као главни руководилац на пројектима и... Више