Решења

Финансијски криминал

Одржавање репутације је од критичног значаја за сваки посао. Постизање овог циља захтева етичке операције, регулаторно усаглашавање и управљање различитим репутационим ризицима. Преваре, прање новца и корупција су озбиљне претње које могу довести до значајне штете и високих новчаних казни за компаније. Стварање корпоративног интегритета не само да обезбеђује поштовање прописа и одржавање добре репутације, већ је и темељ пословног успеха, снажних партнерстава и лојалности запослених.

Наша услуга у области борбе против финансијског криминала помаже организацијама у развоју, имплементацији и опоравку свих аспеката робусних програма управљања ризиком од финансијског криминала; помажемо водећим светским финансијским институцијама и другим индустријама у борби против превара, корупције, прања новца и других финансијских кривичних дела која могу да негативно утичу на бренд и репутацију.
 

Прање новца и финансирање терориста један су од најважнијих ризика за финансијске институције, посебно за њихову репутацију. Процена AML претњи и рањивости је регулаторни услов али је такође кључан за ублажавање тих ризика, јер што је ризик познатији, ваше контроле ће бити ефикасније. AML регулатива такође захтева од пружалаца услуга да имају честе спољне ревизије својих процеса и прописа.

Можемо вам помоћи и у пројектовању и извршењу процене ризика прања новца и финансирања тероризма (Money laundering and terrorist financing - ML&TF) користећи наше велико искуство у индустрији и борби против финансијског криминала. Наша структурирана методологија се може прилагодити вашим потребама.

Друге повезане услуге које нудимо обухватају:

 • Процена регулаторне усаглашености – GAP анализа.
 • Процена ризика.
 • Саветовање на позив.
 • Обука.
 • Извештај о уверавању.
   

Однос са клијентом, укључујући успостављање сарадње са новим клијентом, due diligence анализе клијента, накнадне и континуиране анализе су критичне компоненте у ублажавању ризика од прања новца. Проналажење савршеног баланса између задовољавајућег корисничког искуства и регулаторне усаглашености је изазовно за све учеснике на тржишту.

Можемо вам помоћи да развијете ефикасне процесе како бисте покрили цео KYC циклус и умањили утицај на купца. Такође можемо да пружимо подршку у операцијама, укључујући смањење заосталог праћења трансакција, преглед KYC -а или побољшања у due diligence анализи.

Друге повезане услуге које нудимо обухватају:

 • Саветовање на позив.
 • Обезбеђивање искусног особља за краткорочне и дугорочне потребе.
 • Развој процеса.
   

Као део успостављања односа са новим клијентима или као самостални процес, финансијске институције морају да анализирају своје клијенте и идентификују политички изложене особе и било какву изложеност у вези санкција које су примењене над појединцима или организацијама. Иако постоји неколико евиденција примењених санкција као и регулаторне смернице, тешко је кретати се између њих да бисте добили тачне и ажурне информације о својим клијентима.

Можемо вам помоћи у развоју процеса скрининга, прегледати и побољшати тренутни процес, пронаћи оптималне изворе података и смањити ручне контроле.

Друге повезане услуге које нудимо обухватају:

 • Процена регулаторне усаглашености – GAP анализа.
 • Саветовање на позив.
 • Обука.
 • Извештај о уверавању.
 • Развој процеса.
 • EDD преглед који се фокусира на PEP и клијенте високог ризика.

Финансијске институције управљају платним услугама које садрже милионе трансакција и морају да их надгледају и да идентификују сумњиве трансакције. Банке се ослањају на системе за праћење трансакција који обично подразумевају коришћење скупа правила за означавање сумњивих трансакција у виду упозорења. Та упозорења обично треба да се истраже и ако се процени да су сумњива треба да буду пријављена регулаторима. Лажна позитивна упозорења (False positive alerts) стога значајно повећавају трошкове истраге.

Можемо вам помоћи да развијете ефикасне процесе, примените ефикасна и одговарајућа правила, истражите обавештења и смањите заостатак, покријемо цео KYC животни циклус и умањимо утицај на купца и такође пружимо подршку у операцијама, укључујући и смањивање заостатка.

Друге повезане услуге које нудимо обухватају:

 • Саветовање на позив.
 • Обезбеђивање искусног особља за краткорочне и дугорочне потребе.
 • Развој процеса.
   

Deloitte Forensic помаже нашим клијентима да брзо и самоуверено реагују у кризи, истрази или спору. Користимо нашу глобалну мрежу, дубоке искуство у индустрији и напредну аналитичку технологију за разумевање и решавање проблема. Испоручујемо проактивне савете који помажу клијентима да смање ризик од сличних ситуација у будућности.

Форензичке услуге:

• Саветодавне услуге.

• Истраге.

• Откривање.

• Аналитика.

• Спорови.

Саветодавне услуге

Deloitte помаже компанијама да заштите свој бренд и репутацију проактивним саветовањем о њиховој изложености преварама, корупцији и другим питањима пословног ризика. Користећи нашу глобалну мрежу обавештајних аналитичара и напредну аналитичку технологију, брзо и ефикасно стичемо разумевање о изложености нашег клијента – дајући им корисне и делотворне савете у вези њиховог пословања.

Истраге

Deloitte помаже клијентима да брзо и самоуверено реагују суочени са регулаторним проблемима и поступцима, или осетљивим интерним истрагама о преварама, корупцији и лошем понашању. Наша глобална мрежа нам омогућава да комбинујемо разумевање локалних пословних култура и регулаторних питања како бисмо пронашли пут ка успешном решавању проблема и припремили клијента да боље заштити своју имовину и репутацију.

Откривање

Deloitte-ово глобално искуство у различитим индустријама као и техничко искуство доносе интелигентнији приступ поступку откривања. Наш увид у потребе клијената нам омогућава да решавамо актуелна питања на исплатив начин који је дизајниран да издржи испитивање и успоставља робустан и поновљив процес за будућност.

Аналитика

У форензичкој истрази, Deloitte се ослања на напредну аналитичку способност и дубоко техничко искуство да помогне клијентима да брзо и ефикасно реше проблеме. Ми примењујемо софистициране аналитичке приступе да бисмо стекли дубље и потпуније разумевање онога што се догодило и како се слични проблеми могу спречити. Такође проактивно радимо са клијентима на откривању неефикасности и слабости у њиховим системима у циљу идентификовања потенцијалних проблема пре него што се догоде.

Спорови

У сложеним пословним споровима, Deloitte ради са организацијама и њиховим адвокатима у судским и алтернативним споровима, широм низа јурисдикција. Ослањајући се на наше дубоко искуство у стручном сведочењу и вештачењу, финансијску анализу, квантификацију штете и могућности откривања, дајемо нашим клијентима увид и разумевање које им је потребно да ојачају свој случај, у свим фазама пословног спора.
 

Контакт

Мирослава Гаћеша FCCA, CFE, CA

Мирослава Гаћеша FCCA, CFE, CA

Директор

Мирослава Гаћеша је директор у Сектору за управљање ризицима у београдској канцеларији. Одговорна је за форензик услуге и услуге управљања ризицима. Мирослава има више од 17 година искуства у пружању ... Више