ИТ ризик & контроле

Помажемо организацијама у разумевању ризика повезаних са информационим технологијама и новим технологијама и стицању уверавања на контроле које се односе на унутрашње, регулаторне и проширене захтеве предузећа. Наш тим поседује широк спектар вештина око ИТ инфраструктуре, ЕРП-ова, различитих апликација, контроле сервисних организација и развоја дигиталних технологија као и специфичности и могућностима различитих делатности и сектора. Нудимо различите услуге које укључују:

ИТ уверавање

Свеобухватна ИТ ревизија Вашег ИТ окружења, независно или у сарадњи са Вашом функцијом интерне ревизије доноси опис ИТ окружења, процену интерних процеса, процену дизајна интерних контрола, закључак о тестирању контрола и препоруке за ублажавање ризика којима се не управља добро.

Дигиталне контроле

Дигиталне контроле су изграђене на једноставним или сложенијим аутоматизованим ИТ процесима, прорачунима, моделима или чак решењима која подразумевају вештачку интелигенцију са неколико додатних разматрања као што су управљање, регулаторна усаглашеност и ризици везани за операције.

Усаглашеност са финансијским регулаторним телима

Управљање ризиком усаглашености је од критичног значаја за сваку организацију финансијског сектора како би се избегао репутациони и финансијски губитак. Придржавање захтевима такође смањује сајбер ризик и помаже компанијама да ефикасно заштите своје информације и средства.

Ризик података

Ризик података (Data risk) односи се на све процесе, контроле и даље активности, као што су планирање, имплементација и надгледање управљања подацима као средства. Израда стратегије је од суштинског значаја за нове изазове савремених организација, регулаторна очекивања, а посебно за активности вођене подацима.