digital

Услуге

ИТ уверавање

Свеобухватна ИТ ревизија Вашег ИТ окружења, независно или у сарадњи са Вашом функцијом интерне ревизије доноси опис ИТ окружења, процену интерних процеса, процену дизајна интерних контрола, закључак о тестирању контрола и препоруке за ублажавање ризика којима се не управља добро.

We offer:

Контакт

Борко Мијић

Борко Мијић

Руководилац

Борко је руководилац у Сектору за управљање ризицима у Србији и задужен је за пружање услуга у погледу ревизије усаглашености информационих система са законском регулативом, дизајна ИТ архитектуре, уп... Више